BEETHOVEN to konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-niemieckie:

  • z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (BEETHOVEN CLASSIC 3),
  • z zakresu nauk o życiu (BEETHOVEN LIFE 1).

Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w wymienionych powyżej dyscyplinach naukowych muszą być sporządzone w języku angielskim i złożone wspólnie przez zespoły polsko-niemieckie do obu agencji. Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesięcy.

Ogłoszenie Weave-UNISONO


Archiwalne konkursy:

BEETHOVEN 2 (zakończony)

BEETHOVEN 2 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. W drugiej edycji konkursu będą finansowane projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz z zakresu wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2016 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r.

Wyniki konkursu: październik 2017 r.

Finansowanie:

Budżet na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczać:

  • w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce może wynosić – 150 000 PLN;
  • w obszarze wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych – 500 000 PLN. 

Sposób składania wniosków:

Wspólny wniosek polsko-niemiecki musi zostać złożony przez niemiecki zespół badawczy za pośrednictwem systemu ELAN, ten sam wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu OSF przez polski zespół badawczy. Dodatkowo polscy wnioskodawcy zobowiązani są przesłać wniosek w wersji papierowej na adres NCN.

Informujemy, że w konkursie Beethoven 2 wnioskodawcy załączają w OSF jeden plik pdf zawierający wypełniony formularz Joint Project Description wraz z CV kierowników projektów i głównych wykonawców (Co-investigators) ze strony polskiej i niemieckiej

Zobacz treść ogłoszenia.

Projekty finansowane w konkursie BEETHOVEN 2

BEETHOVEN 1 (zamknięty)