Aktualności

 • budynek NCN flaga Ukrainy
  Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy. Kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę – z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki – Narodowe Centrum Nauki przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego… czytaj dalej
  Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy.
 • Sieć M-ERA.NET wraz z Narodowym Centrum Nauki ogłaszają konkurs M-ERA.NET 3 Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Celem konkursu jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji… czytaj dalej
  Sieć M-ERA.NET wraz z Narodowym Centrum Nauki ogłaszają konkurs M-ERA.NET 3 Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.
 • telefon z otwartą stroną z otwartymi konkursami
  Możliwość prowadzenia badań w Polsce otrzymają naukowczynie i naukowcy z zagranicy. Swoje projekty będą mogli zrealizować badacze o różnym doświadczeniu z polskich ośrodków naukowych. 15 marca ruszają konkursy POLONEZ BIS 2, OPUS 23 i PRELUDIUM 21.… czytaj dalej
  Możliwość prowadzenia badań w Polsce otrzymają naukowczynie i naukowcy z zagranicy. Swoje projekty będą mogli zrealizować badacze o różnym doświadczeniu z polskich ośrodków naukowych. 15 marca ruszają konkursy POLONEZ BIS 2, OPUS 23 i PRELUDIUM 21.
 • drzewa nad stawem
  Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) listę laureatów Starting Grants 2021 opublikowała 10 stycznia tego roku. Granty otrzymało ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach. O wyróżnionych naukowczyniach i naukowcach pisaliśmy w… czytaj dalej
  Prof. Michał Bogdziewicz z UAM w Poznaniu dołączył do grona laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań dla młodych naukowców. Wszyscy laureaci StG ERC 2021 pracujący w polskich ośrodkach realizowali lub realizują także granty NCN.
 • Zapraszamy naukowców do udziału w konkursie SHENG na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Konkurs SHENG 3 ma na celu… czytaj dalej
  Zapraszamy naukowców do udziału w konkursie SHENG 3 na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły, organizowanym przez NCN i NSFC.
 • W związku z publikacją przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej wyników programu „Polskie Powroty 2021”, ogłaszamy nabór wniosków na komponenty badawcze stanowiące część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Polskie Powroty 2021 to już… czytaj dalej
  W związku z publikacją przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej wyników programu „Polskie Powroty 2021”, ogłaszamy nabór wniosków na komponenty badawcze stanowiące część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie.
 • flaga ukrainy
  Wobec brutalnej agresji ze strony Rosji na Ukrainę, Narodowe Centrum Nauki wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim. Słowa wsparcia kierujemy do laureatek i laureatów naszych grantów, ekspertek i ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków… czytaj dalej
  Narodowe Centrum Nauki wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim.
 • W połowie marca 2022 r. Sieć M-ERA.NET 3 ogłosi nowy konkurs, którego celem jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji obejmujących w szczególności niskoemisyjne technologie energetyczne oraz badania nad materiałami na potrzeby przyszłych… czytaj dalej
  W połowie marca 2022 r. Sieć M-ERA.NET 3 ogłosi nowy konkurs, którego celem jest wspieranie badań nad materiałami i innowacji.
 • Publikujemy wyniki konkursów MAESTRO 13 oraz SONATA BIS 11. Konkurs MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowczyń i naukowców, zaś konkurs SONATA skierowany jest do naukowców,… czytaj dalej
  Publikujemy wyniki konkursów MAESTRO 13 oraz SONATA BIS 11.
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Profesura NAWA. Do zdobycia jest niemal 20 mln zł.  Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej… czytaj dalej
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Profesura NAWA. Do zdobycia jest niemal 20 mln zł. 
 • ""
  Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne organizowanym przez sieć Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).… czytaj dalej
  Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne.
Kod CSS i JS