WYDARZENIA

Dni NCN w Szczecinie

13-14 maja po raz kolejny odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. Tym razem zawitamy do Szczecina, gdzie we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim, Akademią Morską w Szczecinie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym w Szczecinie,  Akademią Sztuki w Szczecinie oraz Politechniką Koszalińską przeprowadzimy warsztaty dla pracowników administracyjnych i otwarte spotkania dla wnioskodawców. Ponadto podczas Dni NCN zaprezentowane zostaną projekty realizowane w ramach naszych konkursów. Zapraszamy!

Minister Lena Kolarska-Bobińska na posiedzeniu Rady NCN

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady NCN, które odbyło się 8 kwietnia w Krakowie. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestię Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Więcej

Kwietniowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 8-9 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. W czasie obrad powołano Zespoły Ekspertów do oceny wniosków w konkursach SYMFONIA 3, FUGA 4, ETIUDA 3 oraz określono warunki przeprowadzenia kolejnej edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA i SONATA BIS. Członkowie Rady NCN omówili również główne założenia konkursu POLONEZ dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

CO NOWEGO

Przewodnik po kosztach w projektach

W marcu br. Rada NCN wprowadziła w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany, m.in. w zakresie wynagrodzeń oraz kosztów, jakie mogą być ponoszone w ramach grantów. Aby ułatwić pracę nad kosztorysami wniosków składanych w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9, przedstawiamy przewodnik pt. Koszty w projektach NCN.

Przekazywanie środków finansowych

Informujemy, że począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2014 r., wypłata środków finansowych na realizację projektów badawczych, staży lub stypendiów doktorskich będzie dokonywana wyłącznie na wyodrębnione dla poszczególnych projektów rachunki bankowe. Więcej

KONKURSY

OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8 – wyniki I etapu oceny

W systemie OSF dostępne są uzasadnienia ocen wniosków złożonych w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny. Informacje nie są dostępne publicznie, dostęp do nich można uzyskać indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF.

Konsorcjum – zakres danych w umowie

Na naszej stronie internetowej została opublikowana informacja o zakresie danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum.

PUBLIKACJE

O statystykach NCN

Zapraszamy do lektury artykułu Statystyki NCN – ważne źródło informacji autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka i Michała Kołodziejskiego, który ukazał się w kwietniowym numerze „Forum Akademickiego”.