KONKURSY

MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 otwarte

Ogłosiliśmy kolejne konkursy. Tym razem o finansowanie mogą starać się doświadczeni badacze (MAESTRO 7), osoby planujące prowadzenie badań we współpracy z naukowcami zza granicy (HARMONIA 7) oraz młodzi doktorzy, którzy chcą stworzyć nowy zespół badawczy (SONATA BIS 5). 

Pieniądze na badania dla doktorantów i młodych doktorów

Rozstrzygnęliśmy konkursy ETIUDA 3 oraz FUGA 4. Dzięki środkom z NCN 93 doktorantów otrzyma roczne stypendia doktorskie, zaś staże podoktorskie odbędzie 54 badaczy rozpoczynających karierę naukową. Łącznie młodzi uczeni otrzymają wsparcie w wysokości prawie 34 mln zł. Listy rankingowe.
Konkurs dla naukowców przyjeżdżających do Polski

We wrześniu startuje konkurs POLONEZ 1 skierowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursu.

CO NOWEGO

Wynagrodzenia w konkursie PRELUDIUM

W nawiązaniu do podejmowanej w różnych miejscach dyskusji na temat wprowadzonych od marca 2015 r. limitów wynagrodzeń w grantach NCN, wyjaśniamy, w jaki sposób i z jakich powodów zostały wprowadzone regulacje wynagrodzeń dodatkowych we wszystkich konkursach NCN, w tym w konkursie PRELUDIUM.
OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8 w liczbach

5209 złożonych wniosków, 861 projektów zakwalifikowanych do finansowania, 366 mln zł na badania dla polskich uczonych. Przedstawiamy szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w maju br. konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8.

Trwa nabór na koordynatorów dyscyplin

Rada NCN ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska: koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz koordynatora dyscyplin w grupie nauk o życiu. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca.

Sposób przekazywania przez NCN środków jednostkom naukowym

W zależności od rodzaju konkursu, w którym finansowane są badania prowadzone w jednostce naukowej, przekazujemy środki finansowe na: rachunek wspólny dla wszystkich projektów finansowanych przez NCN, na rachunki wyodrębnione dla poszczególnych projektów lub na rachunek wyodrębniony dla wszystkich projektów finansowanych przez Centrum. Szczegóły.

WYDARZENIA

Czerwcowe posiedzenie Rady NCN

Na czerwcowe posiedzenie Rady NCN zostali zaproszeni przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. Anna Rogut, przewodnicząca Rady NCBR oraz prof. dr hab. Antoni Morawski, członek tejże Rady. Dyskutowano m.in. nad dalszą współpracą w ramach konkursu TANGO.

PUBLIKACJE

Wywiad z dyrektorem NCN

Wadliwy system finansowania oraz niewystarczająco konkurencyjny model kariery naukowej to według prof. Zbigniewa Błockiego niektóre problemy, z jakimi zmaga się polska nauka. O jej mocnych i słabych stronach oraz o koniecznych radykalnych zmianach można przeczytać w przeprowadzonym przez Polską Agencję Prasową wywiadzie z dyrektorem NCN.

Mała rewolucja w polskiej nauce

Zachęcamy również do lektury artykułu Ludzie zamiast budynków autorstwa prof. Błockiego, który ukazał się w „PAUzie Akademickiej”. Dyrektor NCN pisze o roli Narodowego Centrum Nauki w systemie publicznego finansowania badań w Polsce, standardach działania Centrum oraz o tym, że to ludzie, a nie budynki czy laboratoria, są decydującym czynnikiem w rozwoju nauki.