WYDARZENIA

Nagroda NCN 2015 wręczona

Piotr Śniady, Wiesław Babik oraz Michał Bilewicz zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2015. Każdy z nich otrzyma 50 tys. zł za wybitne osiągnięcia naukowe. Wyróżnienie ufundowały firmy: EDF (nauki ścisłe i techniczne), Celon Pharma (nauki o życiu) oraz grupa FBN Poland: Netbox PL, Centrum Medyczne Enel-Med, Yes, Grupa Nowy Styl, Bemo-Motors i Colian (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce).

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego sylwetki laureatów Nagrody NCN 2015.

Październikowe posiedzenie Rady NCN

Podczas październikowego posiedzenia plenarnego Rada ustaliła m.in. wysokość środków finansowych na realizację projektów badawczych w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 ogłoszonych 15 czerwca 2015 r. Pełne sprawozdanie

KONKURSY

Wyniki konkursu BEETHOVEN

Zakończył się pierwszy bilateralny konkurs NCN zorganizowany we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Spośród 96 złożonych wniosków polsko-niemiecki panel ekspertów wyłonił 17 najlepszych projektów. Łącznie na finansowanie projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano niemal 10,5 mln zł. Lista rankingowa

Zaktualizowana instrukcja wprowadzania zmian w projektach

W sekcji Zmiany w projektach zostały udostępnione instrukcje wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA 3, FUGA 4 oraz SYMFONIA 3. Instrukcje umożliwiają szybkie odnalezienie informacji na temat możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

Stypendia naukowe w ramach projektów badawczych

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych dla młodych naukowców w projektach finansowanych przez NCN. Stanowisko wyjaśnia, na jakich zasadach powinny być wypłacane stypendia, jakie zmiany w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów są akceptowane przez NCN, a jakie niedopuszczalne.

CO NOWEGO

Więcej na badania dla polskich naukowców

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie budżetu państwa na 2016 r. zaplanowano znaczący wzrost środków rozdzielanych przez NCN – po raz pierwszy od jego powstania. Całkowity budżet NCN wzrośnie o ponad 110 mln zł i wyniesie ponad miliard zł. Więcej

Przygotowanie wniosku – warsztaty

Naukowców, którzy chcą ubiegać się o finansowanie projektu badawczego przez NCN, zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty z przygotowywania wniosków. Tematyka spotkania obejmuje m.in. zasady pisania wniosków, projektowania kosztorysów oraz oceny wniosków w systemie peer review. Warsztaty odbędą się 7-8 grudnia. Na zgłoszenia czekamy do 8 listopada.

Warsztaty dla pracowników administracyjnych

W grudniu odbędzie się również kolejna edycja warsztatów dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października. Zapraszamy.

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Oferty pracy.

PUBLIKACJE

Powrót do 30 %

O tym, że większy budżet dla NCN zaplanowany na 2016 r. pozwoli na powrót do współczynnika sukcesu na poziomie 30%, mówi dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki w październikowym numerze „Forum Akademickiego”. Zachęcamy do lektury.