KONKURSY

Ponad 10 tys. projektów badawczych na koncie NCN

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9. Tym samym przekroczona została liczba 10 tysięcy projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kierownikiem dziesięciotysięcznego projektu jest dr inż. Maciej Zawadzki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, który za pieniądze z Narodowego Centrum Nauki przeprowadzi badania nad wodnymi układami dwufazowymi. Łącznie na prowadzenie badań przyznano naukowcom niemal 355 mln zł. Więcej.

Instrukcje składania wniosków dostępne

W sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10.

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Wraz z siecią CHIST-ERA zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze obejmującym tematy: User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT) oraz Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS).Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2016 r., o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zapowiedź nowego międzynarodowego konkursu ERA-NET SMART URBAN FUTURES

15 grudnia zostanie ogłoszony nowy konkurs pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze. Do konkursu będzie można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech krajów wchodzących w skład konsorcjum, a termin składania wniosków upływa w połowie marca 2016 r.

WYDARZENIA

NCN na konferencji SKILLS for Modern Scientists

W dniach 23-24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „SKILLS for Modern Scientists: How to effectively support researcher development?” organizowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W wydarzeniu uczestniczył dyrektor NCN, prof. Zbigniew Błocki. Drugiego dnia konferencji sesję panelową na temat ścieżek kariery w zarządzaniu nauką i w nauce poprowadził dr hab. Wojciech Sowa, koordynator dyscyplin NCN. Zachęcamy do obejrzenia transmisji na YouTube.

Posiedzenie Rady NCN

W listopadowym posiedzeniu Rady NCN gościnnie uczestniczył przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN dr hab. n. med. Jakub Fichna, który podzielił się uwagami i postulatami dotyczącymi warunków i regulaminu przeprowadzania konkursów NCN. Kluczowym punktem obrad plenarnych było omówienie propozycji zmian w warunkach i regulaminie kolejnej edycji konkursów SYMFONIA, ETIUDA i FUGA, których ogłoszenie jest planowane na 15 grudnia br.

CO NOWEGO

Wojciech Sowa przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA

Dr hab. Wojciech Sowa, koordynator dyscyplin NCN, został wybrany nowym przewodniczącym Rady Naukowej sieci HERA, wspierającej badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy m.in. koordynacja działań strategicznych sieci HERA, reprezentowanie stanowiska sieci w kwestiach istotnych dla współczesnej humanistyki oraz prowadzenie dialogu ze środowiskiem naukowym. Więcej.

POLONEZ 1 – aktualizacja przewodnika dla wnioskodawców

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną instrukcją przygotowania wniosku w konkursie POLONEZ 1: Guidelines for applicants. Sekcja V dokumentu została poszerzona oraz uzupełniona o szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku w systemie OSF. Więcej

Dyrektor NCN członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

20 listopada dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki został wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 50 europejskich instytucji naukowych prowadzących lub fundujących działalność badawczą.