Pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku 2016

życzą

Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki

KONKURSY

SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4 ogłoszone

Ogłosiliśmy kolejne konkursy: SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze, FUGA 5 – na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie. Łącznie do rozdysponowania wśród naukowców jest 65 mln zł.

TANGO 2: wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR

Już po raz drugi Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs TANGO, którego celem jest wykorzystanie wyników badań podstawowych w praktyce. Budżet konkursu wynosi 40 mln złotych. Więcej

Konkurs ERA-NET Smart Urban Futures

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do 15 marca 2016 r. do godz. 12.00.

Zapowiedź nowego konkursu Infect-ERA

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o nowym konkursie sieci Infect-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu chorób zakaźnych, którego otwarcie jest planowane na 18 stycznia 2016 r.

CO NOWEGO

Statystyki konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w listopadzie br. konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.

Grudniowe posiedzenie Rady NCN

Podczas grudniowego posiedzenia Rady NCN kluczowym punktem obrad plenarnych było określenie warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursów NCN, które zostały ogłoszone 15 grudnia. Członkowie Rady ustalili m.in. wysokość finansowania w konkursach SYMFONIA 4, FUGA 5 oraz ETIUDA 4.

Lista członków Zespołów Ekspertów

Na naszej stronie internetowej dostępna jest pełna lista ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2015 r. oceniających wnioski złożone w konkursach HARMONIA 6, MAESTRO 6, SONATA BIS 4, OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8, ETIUDA 3, FUGA 4, SYMFONIA 3, OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.

Materiały dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Dostępne na naszej stronie materiały szkoleniowe z warsztatów dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych zostały zaktualizowane i poszerzone o zagadnienia finansowe realizacji projektów oraz kontroli i audytu zewnętrznego. Rozbudowana została również sekcja dotycząca aneksowania umów. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami w zakładce Warsztaty NCN dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych.