Wydarzenia

Dni NCN w Kielcach już w maju

W dniach 10 i 11 maja odbędzie się piąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie gościć będzie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce”.

Kwietniowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obradowały zespoły tematyczne i Komisje Rady. Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne, podczas których Rada zdecydowała się na przeznaczenie dodatkowych 44 mln zł na finansowanie projektów w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, a także ustalono podział środków między dziedziny nauk w konkursach UWERTURA 1, SONATINA 1 i ETIUDA 5.

Konkursy

Elektroniczne podpisywanie umów

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) obsługa administracyjna stypendiów, staży i projektów badawczych przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Umowa o realizację i finansowanie stypendium, stażu lub projektu będzie, tak jak dotychczas, dostępna do wygenerowania z systemu OSF. Pobrany plik w formacie PDF będzie należało podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

OPUS 13, PRELUDIUM 13 – wnioski składane elektronicznie

Wszystkie osoby planujące złożyć wniosek w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat elektronicznej wysyłki wniosku.

Stypendia naukowe w projektach badawczych

Przypominamy, że ze środków projektu badawczego mogą być wypłacane stypendia naukowe dla doktorantów i studentów zaangażowanych w jego realizację. Informacje o tym, czy w danym konkursie możliwe jest przyznanie stypendium naukowego znajdują się w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz aktualnych dla tych konkursów wersjach regulaminu.

Prowadzisz badania z wykorzystaniem zasobów genetycznych?

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla beneficjentów środków finansowych przeznaczonych na badania z wykorzystaniem zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi.

Co nowego

Wiadomości pisane zapachem łap

Nowe badania wykazały, że niedźwiedzie komunikują się za pomocą zapachu łap. Z dołków wyciśniętych w ziemi w czasie poruszania się w charakterystyczny sposób, tworzą ścieżki, na których zostawiają swój zapach. Wyniki badań międzynarodowego zespołu koordynowanego przez naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody PAN opublikowane zostały niedawno w piśmie „Scientific Reports”.

Poszukiwania cząstki Majorany

Czy neutrina są swoimi własnymi antycząstkami? Jaka jest bezwzględna skala mas neutrin? Czy w oparciu o poznawane własności neutrin możemy wyjaśnić asymetrię pomiędzy materią i antymaterią? Odpowiedzi na te najbardziej podstawowe pytania współczesnej fizyki poszukują naukowcy skupieni wokół międzynarodowego projektu GERDA, w tym grupa naukowców z Polski. W najnowszym numerze pisma „Nature” ukazał się artykuł prezentujący rezultaty tych prac.