KONKURSY

Pierwszy konkurs DIOSCURI rozstrzygnięty

Znamy wyniki pierwszej edycji konkursu Dioscuri. Aleksandra Pekowska i Grzegorz Sumara już w przyszłym roku utworzą w Warszawie zespoły badawcze w ramach pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri, które powstaną przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

BiodivERsa – nowy międzynarodowy konkurs z zakresu bioróżnorodności

Wraz z siecią BiodivERsA zchęcamy do udziału w nowo otwartym konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności. Konkurs obejmuje dwa odrębne działania pod wspólnym tytułem: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health. Termin składania wniosków wstępnych upływa 16 listopada.

Na początku roku zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

Znamy już terminy rozmów kwalifikacyjnych z naukowcami ubiegającymi się o finansowanie projektów badawczych w konkursach SONATA BIS 8 i MAESTRO 10. Rozmowy obędą się w siedzibie NCN w Krakowie na przełomie stycznia i lutego 2019 r.

CHIST ERA – ruszył nowy konkurs

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA obejmującego dwa zakresy tematyczne: Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI), Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN). Wnioski wstępne należy złożyć do 15 stycznia 2019 r.

Zapowiedź konkursu QuantERA Call 2019

Już w listopadzie 2018 r. w ramach programu QuantERA koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki zostanie ogłoszony nowy konkurs z obszaru technologii kwantowych. Znamy już zakres tematyczny konkursu.

Polacy pomogą w realizacji projektów CHIST-ERA Call 2017

W międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2017 wyłoniono 14 przedsięwzięć badawczych o łącznym budżecie przekraczającym 12 milionów euro. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się dwa realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski.

Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14

Na naszej stronie w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 września 2018 r. – OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14.

JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu

W grudniu ruszy kolejny międzynarodowy konkurs JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęcony oporności na antybiotyki. Nabór wniosków będzie dwuetapowy – wnioski wstępne (pre-proposal) będzie można skadać w lutym 2019 r. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN.

WYDARZENIA

Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2018 wręczona

Prof. Bartosz Brożek, dr hab. Joanna Sułkowska oraz dr hab. Piotr Sankowski zostali wyróżnieni Nagrodą NCN 2018 za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie badań podstawowych. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 10 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Zapisy na warsztaty dla administracji

Do 8 listopada przyjmujemy zgłoszenia na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. w naszej siedzibie w Krakowie.

Październikowe posiedzenie Rady NCN

Podczas spotkania Rady NCN w dniach 10-11 października ustalone zostały budżety konkursów MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8, a także określono warunki oraz regulamin przyznawania środków w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej. Rada przedyskutowała również zasady przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych przez NCN w świetle nowych przepisów ustawy 2.0. Dużo uwagi poświęcono omówieniu planowanych inicjatyw NCN w zakresie współpracy międzynarodowej.

CO NOWEGO

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora NCN rozstrzygnięty

Na podstawie uchwały komisji konkursowej, dyrektor Narodowego Centrum Nauki z dniem 1 listopada 2018 r. powołał dra Marcina Lianę na stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

NCN wśród sygnatariuszy deklaracji DORA

Dyrektor NCN podpisał deklarację San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA postulującą większy wpływ kryteriów merytorycznych na ocenę jakości pracy naukowców. Deklaracja została sformułowana w grudniu 2012 r. podczas spotkania The American Society for Cell Biology (ASCB). Jej sygnatariuszami jest obecnie 695 organizacji oraz ponad 13 tysięcy osób z całego świata.