KONKURSY

ETIUDA 7, SONATINA 3, UWERTURA 3 - ponad 54 mln zł dla młodych naukowców

Ogłosiliśmy wyniki konkursów ETIUDA 7, SONATINA 3 i UWERTURA 3. Sfinansujemy 159 stypendiów dla doktorantów, 50 projektów realizowanych przez naukowców do trzech lat po doktoracie oraz pięć staży w zagranicznych zespołach badawczych dla osób starających się o granty ERC. Łączna kwota przyznanego finansowania to niemal 54,5 mln zł. Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

GRIEG - zapowiedź czatu informacyjnego

W dniu 18 września na stronie https://ncn.clickmeeting.com/grieg?lang=en zostanie uruchomiony czat informacyjny, podczas którego będzie okazja do zadania pracownikom NCN pytań dotyczących konkursu GRIEG. Pytania będzie można zadawać w godzinach od 10.00 do 12.00. Czat będzie otwarty dla naukowców z Polski oraz Norwegii i będzie prowadzony w języku angielskim. Odpowiedzi na pytania zadawane podczas czatu zostaną opublikowane na naszej stronie w sekcji poświęconej funduszom EOG i funduszom norweskim.

Sukces polskich fizyków w konkursie QuantERA

Dwanaście międzynarodowych projektów zostało wyłonionych w drugim konkursie sieci QuantERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, koordynowanym przez NCN. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż 5 z udziałem badaczy z Polski. Opublikowaliśmy na naszej stronie listę nagrodzonych projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2018

W międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2018 wyłoniono do finansowania 10 przedsięwzięć badawczych o łącznym budżecie prawie 9 milionów euro. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się dwa, które zostaną zrealizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski. Zachęcamy do składania wniosków w nowej edycji konkursu CHIST-ERA Call 2019.

Formularze wniosków dostępne

Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF są dostępne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4, a także dla konkursu GRIEG, w którym nabór został przedłużony do 28 października 2019 r., do godz. 24.00 CEST.

CO NOWEGO

Ograniczona dostępność pracowników NCN

W związku z pracami Zespołów Ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN informujemy, że w dniach 26 sierpnia - 18 września 2019 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami Działu Obsługi Wniosków oraz Koordynatorami Dyscyplin. Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Raportowania informacji o sposobie publikowania wyników projektów

W związku z planowanym wprowadzeniem w NCN polityki otwartego dostępu do wyników badań naukowych, zweryfikowaliśmy raporty roczne i końcowe projektów. Sprawdziliśmy, w którym modelu publikują wyniki badań nasi grantobiorcy i jaka jest wysokość środków przeznaczanych na ten cel. Przy tej okazji zauważyliśmy problem z rozróżnieniem pomiędzy zielonym a złotym dostępem, a także z prawidłowym raportowaniem kosztów publikacyjnych. W związku z tym zamieszczamy na naszej stronie wskazówki dotyczące poprawnego raportowania informacji o sposobie publikowania wyników projektów.

PUBLIKACJE

Droga Mleczna w trzech wymiarach - publikacja zespołu OGLE w „Science”

Polski zespół projektu OGLE koordynowany przez prof. Andrzeja Udalskiego z Obserwatorium Astronomicznego UW wyznaczył dokładne odległości do tysięcy obiektów rozproszonych po całej Drodze Mlecznej i stworzył pierwszą precyzyjną trójwymiarową mapę naszej galaktyki. Mapa dostarcza nowych informacji dotyczących budowy i historii systemu gwiazdowego, w którym mieszkamy. Artykuł na ten temat ukazał się niedawno w piśmie „Science”, a projekt badawczy, dzięki któremu możliwe było stworzenie mapy, został sfinansowany m. in. w konkursie MAESTRO 6.

Deskryptory lingwistyczne w rozpoznawaniu twarzy

Metody komputerowej identyfikacji osób w oparciu o ich zdjęcia z uwagi na ich liczne zastosowania skupiają obecnie uwagę badaczy z całego świata. Dzięki finansowaniu w konkursie SONATA 7 dr Paweł Karczmarek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zrealizował projekt, którego celem było zbadanie i rozwój nowatorskich zastosowań metod obliczeń inteligentnych z wykorzystaniem ziaren informacji w zagadnieniu biometrycznej klasyfikacji osób na podstawie cyfrowych obrazów ich twarzy. Dr Karczmarek skupił się na metodach modelowania lingwistycznego oraz deskryptorów lingwistycznych i deskryptorów lokalnych. Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu na naszej stronie.

Na terenie Puszczy Białowieskiej odkryto starożytną osadę

W okolicach Hajnówki na terenie Puszczy Białowieskiej archeolodzy natknęli się na relikty osady sprzed 2 tysięcy lat. W czasie wykopalisk znaleziono fragmenty naczyń ceramicznych, a także pozostałości po paleniskach, piecach i jamach zasobowych pochodzących z pierwszych wieków naszej ery. Badania są częścią szerszego projektu mającego na celu zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Białowieskiej kierowanego przez prof. Przemysława Urbańczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i finansowanego przez NCN w ramach konkursu SYMFONIA 4.