W dniach 15-16 maja w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Łodzi odbędą się warsztaty i spotkania informacyjne dla naukowców oraz pracowników administracyjnych jednostek naukowych, którzy ubiegali się lub będą ubiegać się o finansowanie badań w konkursach NCN.

Wstęp na poniższe warsztaty i spotkania wymaga wcześniejszej rejestracji.

Warsztaty dla pracowników administracyjnych

Warsztaty dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki będą dotyczyć wszelkich zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej oraz realizacją projektu: począwszy od podpisania umowy z Centrum, poprzez procedury aneksowania umów, raportowanie okresowe, raportowanie końcowe, rozliczenie i zamknięcie projektu badawczego. Zaprezentujemy również proces kontroli projektu w jednostce.

Warsztaty dla pracowników administracyjnych – więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Warsztaty dla wnioskodawców „Jak przygotować dobry projekt?”

Warsztaty dla wnioskodawców skierowane są do naukowców, którzy nie mają jeszcze grantu NCN, a chcieliby ubiegać się o finansowanie projektu badawczego. Podczas spotkania, prowadzonego przez koordynatorów dyscyplin NCN, będą analizowane streszczenia projektów przygotowane przez uczestników. Analiza streszczeń będzie punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak przygotować dobry projekt badawczy.

Warsztaty dla wnioskodawców – więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Warsztaty z zakresu rzetelności naukowej

Warsztaty skierowane są do naukowców, którzy realizują grant NCN lub będą składać wniosek o finansowanie do Narodowego Centrum Nauki. Podczas spotkania omówione będą standardy w zakresie zachowania rzetelności w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków badacza, jak również narzędzia służące upowszechnianiu kultury prowadzenia rzetelnych badań.

Warsztaty z zakresu rzetelności naukowej – więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Spotkanie informacyjne dot. oferty konkursów międzynarodowych NCN

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich naukowców zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki organizowanych w ramach współpracy międzynarodowej (dwustronnej lub wielostronnej) oraz w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Podczas spotkania zostanie przedstawiona międzynarodowa oferta konkursowa NCN, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów otwartych oraz których otwarcie jest zaplanowane w najbliższym czasie.

Spotkanie informacyjne – więcej informacji i formularz zgłoszeniowy