Wróć do archiwum newslettera NCN

KONKURSY

WYNIKI KONKURSÓW MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

23 stycznia br. NCN ogłosiło wyniki trzech konkursów na projekty badawcze: MAESTRO 5, HARMONIA5, SONATA BIS 3. Na finansowanie projektów przyznano łącznie niemal 130 mln zł. Więcej.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU MAESTRO

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce podjęto decyzję o niekierowaniu do finansowania żadnego z przedstawionych projektów. Natomiast w grupie nauk o życiu finansowanie otrzymał tylko jeden projekt. Uzasadnienie decyzji.

UMOWY DLA PROJEKTÓW W KONKURSACH OPUS 5, SONATA 5 I PRELUDIUM 5

W systemie OSF udostępniona została możliwość wygenerowania umów o realizację i finansowanie projektów badawczych dla konkursów ogłoszonych 15 marca 2013 r. tj. OPUS 5, SONATA 5 i PRELUDIUM 5. Więcej.

RAPORTOWANIE W SYSTEMIE OSF

W związku z trwającymi pracami technicznymi nad modułem raportowym w systemie OSF terminy złożenia raportów końcowych zostaną przedłużone w przypadku tych projektów, w których z powyższych przyczyn technicznych niemożliwe było terminowe dopełnienie tego obowiązku. Więcej.

NOWY KONKURS Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych ogłoszonym w ramach konsorcjum Infect-Era. Więcej.


WYDARZENIA

DNI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI – LUBLIN 2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie organizowane jest przez NCN wspólnie z lubelskimi uczelniami. Szczegółowe informacje na temat Dni Narodowego Centrum Nauki i wstępny program dostępne są tutaj.

STYCZNIOWE POSIEDZENIE RADY NCN

Podczas styczniowego posiedzenia Rady NCN dokonano podsumowania pierwszych lat działalności Centrum, a także podjęto dyskusję na temat głównych kierunków dalszego rozwoju. Wybrano również przewodniczących Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Więcej.


CO NOWEGO

NCN W PLEBISCYCIE NA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE OSTATNIEGO 25-LECIA W KRAKOWIE

Narodowe Centrum Nauki znalazło się w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Najważniejsze Wydarzenie ostatniego 25-lecia w Krakowie. NCN jako jedyna agencja wykonawcza ma swoją siedzibę poza stolicą i jest pierwszą w Polsce instytucją finansującą polską naukę, która stosuje dwuetapowy, środowiskowy system oceny wniosków. Zachęcamy do głosowania.

WYKONANIE BUDŻETU NCN NA ROK 2013

NCN w pełni wykorzystało dotację celową (w wysokości 847 315 000,00 zł) udzieloną z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Więcej.

KODA. NEWSLETTER NCN

Przesyłamy pierwszy newsletter pod nazwą KODA, która nawiązuje do muzycznych nazw konkursów Centrum. Według Słownika Języka Polskiego KODA to końcowy, zwykle przyspieszający fragment utworu muzycznego, oparty na jego materiale tematycznym. KODA, wykorzystując motywy utworu, ma stanowić jego podsumowanie i zamknięcie.