KONKURSY

Wyniki konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

13 listopada zostały ogłoszone wyniki konkursów: OPUS 7 – otwartego dla wszystkich naukowców; PRELUDIUM 7 – skierowanego do badaczy rozpoczynających swoją karierę i nieposiadających stopnia doktora oraz SONATA 7 – dla osób, które stopień doktora uzyskały nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.

Podsumowanie oceny formalnej wniosków

Jakie są najczęstsze powody odrzucenia wniosków w konkursach NCN na etapie oceny formalnej? Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4.

BEETHOVEN – informacje dla wnioskodawców

Ważna informacja dla osób składających wnioski w konkursie BEETHOVEN – Project Template jest dokumentem wypełnianym wspólnie przez zespół polsko-niemiecki w języku angielskim.  Więcej

Zatrudnienie w projektach finansowanych przez NCN

W związku z kierowanymi do NCN zapytaniami dotyczącymi wyłączenia obowiązku stosowania postępowania konkursowego w odniesieniu do zatrudnienia w projektach finansowanych przez NCN informujemy, że Centrum skierowało do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o interpretację przepisu art. 118 a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198).

CO NOWEGO

Dyrektor NCN wybrany do Rady Zarządzającej Science Europe

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk został jednomyślnie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Science Europe (SE) na członka Rady Zarządzającej tej organizacji. Więcej

Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin

Rada NCN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do
31 grudnia 2014 r. na adres NCN lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum.

UNISONO – nowy typ wniosku w systemie OSF

W systemie OSF pojawił się nowy typ wniosku – UNISONO, za pomocą którego zgłoszenia do NCN mogą składać naukowcy ubiegający się o finansowanie w konkursach międzynarodowych, ogłaszanych we współpracy wielostronnej (np. HERA, Infect-ERA, CHIST-ERA). Więcej

Lista członków Zespołów Ekspertów

Rada NCN przedstawiła pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach rozstrzygniętych w 2014 r. (HARMONIA 5, MAESTRO 5, SONATA BIS 3, OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, FUGA 3, ETIUDA 2, SYMFONIA 2, TANGO 1, OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7).

Listopadowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 12-13 listopada 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Podczas obrad m.in. omawiano projekty uchwał ws. Konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3, które zostaną ogłoszone 15 grudnia.

PUBLIKACJE

O relacjach między światem nauki a przemysłem oraz o transferze technologii

Zapraszamy do lektury dwóch artykułów autorstwa dr Anny Marszałek, koordynatora dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Artykuł pt. Relacje między światem nauki i przemysłu ukazał się w dwumiesięczniku Szkoły Głównej Handlowej „e-mentor”, natomiast tekst pt. Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym został opublikowany w „Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie”.