KONKURSY

Kolejne konkursy NCN ogłoszone

Ogłosiliśmy kolejne konkursy: SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze, ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie oraz FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Do zdobycia we wszystkich trzech konkursach jest 65 mln zł.

Infect-ERA zapowiada nowy konkurs

19 stycznia 2015 r. konsorcjum Infect-ERA, do którego należy NCN, ogłosi nowy konkurs na projekty badawcze z zakresu badań naukowych w obszarze chorób zakaźnych.

Polscy naukowcy nagrodzeni w międzynarodowych konkursach

Projekt MisingLink  prof. Marka Cieplaka został wyróżniony w konkursie Cross-disease analysis of pathways related to neurodegenerative diseases ogłoszonym przez konsorcjum JPND. Z kolei w konkursie sieci NORFACE pt. Przyszłość państwa opiekuńczego laureatem został dr Paweł Kaczmarczyk realizujący wraz z zespołem projekt Mobile Welfare. Sukces odniósł także prof. Piotr Bała kierujący projektem Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie, wyróżniony w konkursie konsorcjum CHIST-ERA.

CO NOWEGO

Punkt informacyjny

Od 15 grudnia w NCN działa punkt informacyjny dla wnioskodawców. Pod numerem tel. 12 341 9000 oraz adresem mailowym informacja@ncn.gov.pl codziennie w godz. 9:00-15:00 można uzyskać informacje na temat bieżących konkursów NCN.

Nowi członkowie Rady NCN

16 grudnia wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz wręczyła nominacje dwunastu członkom Rady NCN na lata 2014-2018. Nominacje otrzymało siedmioro profesorów dotychczas zasiadających w Radzie oraz pięciu nowych.

Statystyki konkursów rozstrzygniętych w 2014 r.

Na stronie internetowej NCN dostępne są już statystyki konkursów za rok 2014. Moduł statystyk dynamicznych umożliwia samodzielne generowanie zestawień w podziale na wybrane kategorie, w tym także rok rozstrzygnięcia konkursu.

Konkurs na stanowisko koordynatora dyscyplin ST

Termin składania dokumentacji w konkursie na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych przesunięto z dnia 31 grudnia 2014 r. na 22 stycznia 2015 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2015 r.

WYDARZENIA

Grudniowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN – ostatnie w obecnym składzie. Głównym punktem grudniowych obrad było określenie warunków konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 oraz ETIUDA 3, które zostały ogłoszone 15 grudnia.

Posiedzenie Rady NCN w nowym składzie

16 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w nowym składzie. Posiedzenie otworzyła prof. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW, która wręczyła powołania nowym członkom Rady NCN.

Trzecia edycja warsztatów szkoleniowych

4 grudnia 2014 r. w siedzibie NCN odbyła się trzecia edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektów badawczych. Szkolenie przygotowali i poprowadzili pracownicy NCN.

PUBLIKACJE

Recenzje zagraniczne w naukach humanistycznych i społecznych

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Nauki humanistyczne i społeczne w Narodowym Centrum Nauki a recenzje zagraniczne, autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.

Artykuł grantobiorcy NCN w „Science”

W najnowszym numerze pisma „Science” ukazał się artykuł poświęcony rozwojowi populacji dużych drapieżników w Europie. Współautorem publikacji jest dr Robert Mysłajek, kierownik projektu „Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji” (FUGA 3).