Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku 2017 życzą
Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki

Co nowego

Prof. Janusz Janeczek nowym przewodniczącym Rady NCN

Podczas pierwszego posiedzenia Rady NCN w kadencji 2016-2018 w drodze głosowania wybrano nowego przewodniczącego – prof. Janusza Janeczka. Prof. Janeczek jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego. W Radzie NCN zasiada od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej.

Znamy skład Rady NCN w kadencji 2016-2018

14 grudnia 2016 r. powołano nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencję zakończyło dwanaście osób, w tym wieloletni przewodniczący, prof. Michał Karoński. Na miejsce odchodzących Zespół Identyfikujący wskazał dwunastu naukowców z całej Polski.

Konkursy

65 mln zł na stypendia, staże naukowe i małe granty

15 grudnia Centrum ogłosiło piątą edycję konkursu ETIUDA oraz pierwszą konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 r.

W 2017 r. ruszy QuantERA

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA 2017 w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Przewidywany termin składania skróconych wersji wniosków to 15 marca 2017 r.

TANGO, czyli praktyczne wykorzystanie badań podstawowych

Znane są już wyniki konkursu TANGO 2 współorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami.

BEETHOVEN: informacje dla wnioskodawców

Na stronie NCN pojawiły się informacje dotyczące wypełniania wniosku w systemie OSF, m.in. kwestii wynagrodzeń w konkursie BEETHOVEN 2, podpisów oraz wymagań formalnych względem wykonawców projektu.

Zaproszenie do udziału w SUGI

Do 15 marca 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze. Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Organizatorami programu są europejska sieć JPI Urban Europe oraz światowa organizacja Belmont Forum.

Ułatwienia dla matek

Począwszy od konkursu SONATINA 1 zostanie wprowadzona regulacja umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu, jaki upłynąć od momentu uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora, oraz przedziału czasowego, w jakim oceniany jest dorobek naukowy, o 18 miesięcy za każde urodzone lub przysposobione w tym czasie dziecko.

Wydarzenia

Spotkanie inauguracyjne programu QuantERA

W dniach 1-2 grudnia w Lizbonie odbyło się spotkanie inauguracyjne programu QuantERA, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich oraz członkowie rady naukowej. Koordynatorem sieci QuantERA jest Narodowe Centrum Nauki.

Publikacje

W Narodowym Centrum Nauki kończy się właśnie pewna epoka

W 362 numerze PAUzy Akademickiej prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, podsumowuje sześcioletnią kadencję prof. Michała Karońskiego, pierwszego przewodniczącego Rady NCN, jego rolę w tworzeniu Centrum oraz wpływ na kształt polskiej nauki.

O NCN nieco subiektywnie

Sześć lat poświęcone na budowanie NCN opisuje również sam ustępujący przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński, na łamach 363 numeru PAUzy Akademickiej.