KONKURSY

Ponad 390 milionów złotych dla naukowców w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Ogłosiliśmy wyniki konkursu OPUS 17 skierowanego do wszystkich naukowców oraz PRELUDIUM 17 dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazło się ponad pół tysiąca projektów o wartości niemal 390,3 mln zł. Gratulujemy laureatom!

Kolejna tura wyników MINIATURY 3

W listopadzie opublikowaliśmy trzecią listę rankingową działań zakwalifikowanych do finansowania w konkursie MINIATURA 3. Nagrodzone zostały 63 osoby, które otrzymają łącznie ponad 2,5 mln zł na realizację badań wstępnych i pilotażowych, kwerend, staży naukowych, a także wyjazdów badawczych i konsultacyjnych. Gratulujemy!

MINIATURA 3 – decyzje w sprawie wniosków odrzuconych formalnie

21 listopada zostały wysłane decyzje dotyczące kolejnej części wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 3, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych skrzynek podawczych ESP (ePUAP).

Zakończenie naboru w konkursie MOZART i zapowiedź CEUS-UNISONO

21 lutego 2020 r. zakończy się nabór wniosków w konkursie MOZART. To jednak nie koniec współpracy NCN z austriacką agencją FWF. Będzie ona kontynuowana w ramach nowego programu CEUS, który umożliwi finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych realizowanych we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Pierwsza odsłona konkursu CEUS-UNISONO ruszy już w lutym przyszłego roku.

WYDARZENIA

Jarosław Gowin o wsparciu polskich badaczy w dążeniu do doskonałości naukowej

Trzynastego listopada wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin spotkał się z dyrekcją i członkami Rady NCN. Rozmawiano o udziale polskich naukowców w programach finansowanych ze środków europejskich i o sposobach ich wspierania w ubieganiu się o finansowanie w konkursach ERC oraz w innych programach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Mówiono również o możliwościach, jakie niesie ze sobą Horyzont Europa – kolejny program inwestycyjny UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Listopadowe posiedzenie Rady NCN

Podczas posiedzenia Rady NCN w dniach 13-14 listopada określono m.in. warunki przeprowadzania konkursów ETIUDA oraz SONATINA, a także zasady współpracy Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach trzeciej edycji konkursu Polskie Powroty organizowanego przez NAWA. Omówiono również założenia przeprowadzenia międzynarodowego konkursu CEUS. Więcej informacji w sprawozdaniu ze spotkania.

Konferencja śródokresowa QuantERA

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji śródokresowej programu QuantERA pn. QuantERA Mid-Term Strategic Conference, która odbyła się w 13 i 14 listopada w Granadzie (Hiszpania). Imprezę zorganizowała agencja finansująca badania naukowe z Hiszpanii (Agencia Estatal de Investigacion) oraz Narodowe Centrum Nauki (koordynator programu QuantERA) we współpracy z Uniwersytetem w Granadzie.

CO NOWEGO

Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców w 2020 r.

Cieszy nas duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi i szkoleniami prowadzonymi przez koordynatorów dyscyplin NCN w jednostkach naukowych. Wzorem roku ubiegłego, proponujemy kalendarz z terminami zarezerwowanymi na tego typu spotkania w pierwszym półroczu 2020 r. Terminarz będzie uzupełniany sukcesywnie w ciągu roku. Zapraszamy do kontaktu.

Dyrektor NCN ponownie wybrany członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

Dwudziestego siódmego listopada dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki został po raz trzeci wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe. Science Europe to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 37 europejskich instytucji prowadzących lub finansujących działalność badawczą. Celem jej istnienia jest wspieranie działań organizacji członkowskich przez zwiększanie ich wpływu na kształtowanie ogólnoeuropejskiej polityki naukowej.

PUBLIKACJE

Męskość militarna w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny

Dr hab. Monika Szczepaniak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeanalizowała motyw męskości militarnej w literaturze i kulturze polskiej pierwszych dziesięcioleci XX w. Celem projektu finansowanego w konkursie OPUS 5 była charakterystyka pojęcia męskości w okresie poprzedzającym Wielką Wojnę, w warunkach zależności od państw zaborczych z silnymi tradycjami i instytucjami militarnymi, oraz analiza wojennego doświadczenia polskich żołnierzy w tym kontekście. Przedmiotem badań było również określenie znaczenia męskości militarnej w nowym państwie w latach dwudziestych oraz tuż po wybuchu II wojny światowej. Więcej o projekcie na naszej stronie.