KONKURSY

Trzy nowe centra Dioscuri w Polsce

Paweł Dłotko, Gracjan Michlewski oraz Bartłomiej Wacław to trzej naukowcy, którzy już niedługo staną na czele nowych centrów doskonałości naukowej w Warszawie. Zostali wybrani spośród 24 naukowców z całego świata w drugiej edycji konkursu DIOSCURI organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki oraz niemieckie Towarzystwo Maxa Plancka. Tworzenie swoich grup badawczych rozpoczną w drugiej połowie 2020 roku.

SONATINA 4 i ETIUDA 8: otworzyliśmy nabór wniosków

Ogłosiliśmy kolejne edycje konkursów SONATINA i ETIUDA. To propozycje dla początkujących naukowców, którzy chcieliby otrzymać stypendium doktorskie i dla tych, którzy już mają stopień naukowy doktora, ale poszukują możliwości naukowego rozwoju. Łącznie do zdobycia jest aż 30 mln zł. Na wnioski czekamy do 16 marca.

Trzeci konkurs Dioscuri otwarty

Otworzyliśmy nabór wniosków w kolejnym konkursie Dioscuri. Naukowcy z całego świata już po raz trzeci mogą ubiegać się o utworzenie centrów doskonałości naukowej w jednostkach na terenie Polski. Nabór wniosków trwa do 23 marca 2020 r.

MINIATURA 3: ostatnie listy rankingowe 2019 r.

W grudniu do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 dołączyło ponad 400 naukowców, którzy zrealizują działania naukowe takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe lub wyjazdy badawcze i konsultacyjne o wartości niemal 14,8 mln zł. Gratulujemy!

Wyniki I etapu oceny w MAESTRO, SONACIE BIS, UWERTURZE i oceny formalnej w GRIEGU

Rozesłaliśmy decyzje dla wniosków niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4 oraz nie spełniały wymogów formalnych złożonych w konkursie GRIEG. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Ogłoszenie konkursu JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity

Sieć JPI Urban Europe ogłosiła konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity, dotyczące tematów związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wnioski wspólne skrócone można składać do 17 marca 2020 r.

Ruszył kolejny konkurs sieci CHIST-ERA

Trzeciego grudnia ruszył nowy konkurs sieci CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: 1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, 2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. short-proposals) upływa 14 lutego 2020 r.

Będzie nowy konkurs w obszarze chorób neurodegeneracyjnych

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) zapowiedziała nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący metod neuroobrazowania i technik stymulacji mózgu w diagnostyce, leczeniu i badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi. Konkurs zatyułowany Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases zostanie ogłoszony w styczniu 2020 roku.

Polskie zespoły nagrodzone w międzynarodowym konkursie JPco-fuND 2

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research), finansującą badania naukowe z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. W konkursie złożonych zostało 180 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 29,3 mln euro otrzymało 18 projektów.

Naukowcy z Polski wśród laureatów konkursu sieci JPI AMR

Z przyjemnością informujemy, że dwa zespoły badawcze z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance), wspierającą badania naukowe z zakresu antybiotykooporności.

WYDARZENIA

Drugie spotkanie okrągłego stołu NCN

Trzynastego grudnia w siedzibie NCN odbyło się drugie spotkanie pod nazwą „Okrągły stół”, podczas którego przedstawiciele środowiska naukowego i NCN debatowali nad tym, jak ułatwić naukowcom współpracę z Centrum. Uczestnicy przeanalizowali procesy wnioskowania o granty, ich realizacji i rozliczania. Wyszczególnili również te obszary, w których istnieją wymagania niepotrzebnie utrudniające lub wydłużające postępowanie.

CO NOWEGO

Biuro NCN zamknięte w dniu 24 grudnia

Informujemy, że biuro Narodowego Centrum Nauki będzie nieczynne w dniu 24 grudnia br. (wtorek). Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wolne stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS

Masz doktorat z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce, doświadczenie w pracy badawczej oraz zawodowej i bardzo dobrze znasz angielski? Dołącz do zespołu koordynatorów dyscyplin, którzy organizują i przeprowadzają nasze konkursy oraz czuwają nad pracami Zespołów Ekspertów oceniających składane do nas wnioski. Na zgłoszenia czekamy tylko do 6 stycznia. 

Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2019 r.

Przedstawiamy listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2019 r. Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków.

Kalendarz z naukowcami 2020

Tomasz Ciesielski z Uniwersytetu Łódzkiego docieka, jakie procesy poznawcze wpływają na to, że taniec porusza widza. Dr Halina Waś z Wojskowego Instytutu Medycznego pogłębia wiedzę nad autofagią i starzeniem komórkowym, aby wykorzystać ją do skuteczniejszej walki z nowotworami. Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Politechniki Śląskiej pracuje nad ulepszeniem procesu oczyszczania ścieków za pomocą bakterii anammox. To trzech z dwunastu naukowców, których prezentujemy w kalendarzu NCN na 2020 rok. Zapraszamy do oglądania zdjęć i zapoznania się z opisami projektów badawczych.

PUBLIKACJE

Wyniki grantu POLONEZ 1 opisane w „Science”

Dr hab. Łukasz Piątkowski we współpracy z grupą naukowców z Instytutu Nauk Fotonicznych w Barcelonie opisał innowacyjną metodę badawczą polegającą na wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej do obrazowania oraz badania procesów fizykochemicznych zachodzących w pojedynczych nanoobiektach. Wyniki ich pracy zostały opublikowane dziś na łamach prestiżowego magazynu „Science”. Badania zrealizowano dzięki finansowaniu w konkursie POLONEZ 1.

Bezpieczeństwo konstrukcji budynków podczas pożaru

Dr inż. Michał Malendowski z Politechniki Poznańskiej dzięki finansowaniu w konkursie ETIUDA 4 zrealizował badania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji budynków w pożarze. Do analizy odpowiedzi termalno-mechanicznej konstrukcji posłużył mu zintegrowany system obliczeniowy wykorzystujący wyniki symulacji pożarowych. Dzięki uwzględnieniu w zastosowanym modelu rzeczywistego oddziaływania pożaru na konstrukcję budynku, możliwe jest dokładniejsze oszacowanie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu.