Aktualności

 • ""
  Karolina Safarzyńska, Michał Bogdziewicz i Piotr Wcisło zostali laureatami Nagrody NCN 2022. Uroczystość przyznania najbardziej prestiżowych wyróżnień dla młodych naukowców pracujących w Polsce odbyła się 12 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX… czytaj dalej
  Karolina Safarzyńska, Michał Bogdziewicz i Piotr Wcisło zostali laureatami Nagrody NCN 2022. Wyróżnienie jest najbardziej prestiżową nagrodą dla młodych naukowców pracujących w Polsce. 12 października zostało przyznane po raz dziesiąty.
 • ""
  22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery będzie mogło kontynuować swoją edukację i badania w Polsce. Rozstrzygnęliśmy konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem szukających schronienia w naszym kraju, finansowany z… czytaj dalej
  22 studentów i naukowców na początkowym etapie kariery będzie mogło kontynuować swoją edukację i badania w Polsce. Rozstrzygnęliśmy konkurs stypendialny skierowany do studentów i osób przed doktoratem, szukających schronienia w naszym kraju.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, które odbędzie się pod hasłem Otwarta Nauka dla lepszej nauki //Open Science for Better Science. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie NCN w Krakowie… czytaj dalej
  Zapraszamy do udziału w EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, który odbędzie się w Krakowie od 24 do 26 października pod hasłem Open Science for Better Science.
 • ""
  Polski zespół badawczy znalazł się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-Era European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies. Naukowcy otrzymają ponad 1,1 mln złotych na… czytaj dalej
  Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA wspierającą badania z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.
 • Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk ścisłych i technicznych (1 stanowisko) oraz w grupie nauk o życiu (2 stanowiska).… czytaj dalej
  Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko), w grupie nauk ścisłych i technicznych (1 stanowisko) oraz w grupie nauk o życiu (2 stanowiska).
 • ""
  12 października poznamy nazwiska laureatów Nagrody NCN 2022. Wyróżnienie jest najbardziej prestiżową nagrodą naukową przyznawaną młodym uczonym pracującym w polskich ośrodkach. Nagrodę NCN mogą otrzymać badaczki i badacze, którzy nie przekroczyli 40.… czytaj dalej
  12 października poznamy nazwiska laureatów Nagrody NCN 2022. Wyróżnienie jest najbardziej prestiżową nagrodą naukową przyznawaną młodym uczonym pracującym w polskich ośrodkach.
 • ""
  Naukowcom daje możliwość rozwoju karier, a instytucjom przyjmującym – wzmocnienia i umiędzynarodowienia zespołów. Już po raz trzeci zapraszamy zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w Polsce w ramach… czytaj dalej
  Już po raz trzeci zapraszamy zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w Polsce w ramach programu POLONEZ BIS.
 • ""
  Naukowcy, pracownicy instytucji finansujących badania w dziedzinie technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego z Europy spotkali się w Krakowie, gdzie odbyła się konferencja organizowana przez sieć QuantERA. QuantERA (ERA-NET… czytaj dalej
  Naukowcy, pracownicy instytucji finansujących badania w dziedzinie technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego z Europy spotkali się w Krakowie, gdzie odbyła się konferencja organizowana przez sieć QuantERA. 
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza na dzień informacyjny dotyczący inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się… czytaj dalej
  We współpracy z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się online 26 września.
 • ""
  Narodowe Centrum Nauki ogłasza wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie… czytaj dalej
  Ogłaszamy wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. W konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów… czytaj dalej
  W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.
Kod CSS i JS