KONKURSY

Wyniki konkursu SYMFONIA 3

W lipcu został rozstrzygnięty konkurs SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze. Spośród 62 złożonych wniosków eksperci wyłonili sześć najlepszych projektów, których kierownicy otrzymają łącznie prawie 32,5 mln zł.

POLONEZ – dokumentacja konkursowa w języku angielskim

Dostępna jest już pełna dokumentacja konkursu POLONEZ 1 w języku angielskim. Konkurs jest adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Wnioski będzie można składać od 15 września.

Instrukcje przygotowania wniosków

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wypełniania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 ogłoszonych 15 czerwca. Nabór wniosków potrwa do 15 września.

Konkurs HERA Uses of the Past

Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu konkursu HERA Uses of the Past zakwalifikowano 20 projektów z udziałem naukowców z Polski. Więcej

CO NOWEGO

Ponad 760 mln zł dla badaczy w 2014 r.

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej publikacji „Statystyki konkursów 2014”, w której prezentujemy szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów NCN. W ubiegłym roku 1804 naukowców otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 760 mln zł.

Statystyki konkursów ETIUDA 3 i FUGA 4

Przedstawiamy szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w czerwcu konkursów ETIUDA 3 na stypendia doktorskie i FUGA 4 na staże podoktorskie.

Wprowadzanie zmian w projektach

Uruchomiliśmy specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

WYDARZENIA

Wrześniowe warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów finansowanych przez NCN, które odbędą się 29 września. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września.

Posiedzenie Rady NCN

9 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego przewodniczący prof. Karoński wręczył nominację na członka Rady NCN prof. Ryszardowi Kierzkowi. Prof. Kierzek został powołany w miejsce prof. Elżbiety Frąckowiak, która objęła funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

PUBLIKACJE

Większa konkurencyjność w nauce

W programie I Polskiego Radia przewodniczący Rady NCN rozmawiał z red. Krzysztofem Michalskim o tym, w jaki sposób można poprawić jakość polskiej nauki i szkolnictwa. Zdaniem prof. Michała Karońskiego należy zwiększać nie tylko nakłady na badania, ale także konkurencyjność w polskiej nauce.

Ludzie, nie budynki

Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki w wywiadzie udzielonym RMF FM mówił o koniecznych zmianach w polskiej nauce. Prof. Błocki podkreślił, że w ciągu minionych lat bardzo dużo pieniędzy wydano w nauce na infrastrukturę, a zaniedbano samych naukowców.