Wydarzenia

W Polsce powstanie 10 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

4 lipca na Zamku Królewskim na Wawelu Narodowe Centrum Nauki podpisało porozumienie z Towarzystwem Maxa Plancka o współpracy, w ramach której przy polskich jednostkach naukowych powstanie dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W uroczystości wziął udział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, natomiast niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych reprezentował dyrektor generalny Volker Rieke. W imieniu NCN umowę podpisał dyrektor prof. Zbigniew Błocki, a ze strony niemieckiej – prezydent Towarzystwa prof. Martin Stratmann.

Lipcowe posiedzenie Rady NCN

W dniach 5-6 lipca odbyło się kolejne spotkanie Rady NCN. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia wybranych komisji Rady, natomiast w drugim obrady plenarne. Wzięli w nich udział zaproszeni goście z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. Anna Rogut, przewodnicząca Rady NCBiR, oraz prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, zastępca Dyrektora NCBiR.

Zarejestruj się na Narodowy Kongres Nauki w Krakowie

W Krakowie w dniach 19-20 września odbędzie się Narodowy Kongres Nauki. Podczas spotkania przedstawiciele środowiska naukowego określą główne kierunki rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na kolejne dziesięciolecia. Formularz rejestracyjny oraz program Kongresu dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkursy

Niemal 10 mln zł na stypendia w ramach konkursu ETIUDA 5

26 lipca rozstrzygnięty został konkurs ETIUDA 5 na stypendia doktorskie. W tym roku budżet konkursu wyniósł ponad 9,9 mln zł. O finansowanie starało się 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97.

DAINA – nowy konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

We wrześniu ogłoszony zostanie konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze, organizowany przez NCN w porozumieniu z Lietuvos mokslo taryba (LMT). Na naszej stronie dostępny jest już projekt dokumentacji konkursowej.

BiodivERsA we współpracy z Belmont Forum

W październiku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu organizowanego przez konsorcjum BiodivERsa we współpracy z organizacją Belmont Forum. Jego temat to „Scenarios of biodiversity and ecosystem services.

Gdzie powstaną Centra Dioscuri?

Zapraszamy jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się m.in. podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 października.

ETIUDA 5 – elektroniczne podpisywanie umów

W systemie OSF został udostępniony formularz umowy do wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA 5.

Co nowego

Planety Swobodne w Drodze Mlecznej

Astronomowie z prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym UW przeglądu nieba OGLE po raz pierwszy znaleźli ślady istnienia samotnych planet podobnych do Ziemi, niezwiązanych grawitacyjnie z żadną gwiazdą. Projekt badawczy jest współfinansowany w konkursach Narodowego Centrum Nauki: MAESTRO, OPUS, HARMONIA, SONATA oraz SYMFONIA.

Zostań Koordynatorem dyscyplin NCN

Rada NCN ogłosiła nabór na dwa stanowiska koordynatorów dyscyplin w dziedzinie nauk o życiu. Od kandydatów wymagany jest stopień naukowy doktora oraz przynajmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września.

Wnioskodawco, pamiętaj o adresie ePUAP jednostki

W celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2016 r. wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu OSF. Wnioskodawca (jednostka naukowa) zobowiązany jest do podania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP).

Stacja Naukowa PAN w Paryżu ogłasza konkurs na dyrektora

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Termin składania zgłoszeń upływa 11 września.