Aktualności

 • Układ doświadczalny, fot. Uniwersytet we Fryburgu Naukowcy z Wydziału Fizyki UW pod kierunkiem dra hab. Michała Tomzy i grupy doświadczalnej prof. Tobiasa Schaetza z Uniwersytetu we Fryburgu jako pierwsi zaobserwowali rezonanse Feshbacha pomiędzy… czytaj dalej
  Naukowcy z UW pod kierunkiem dr hab. Tomzy i grupy doświadczalnej prof. Schaetza z Uniwersytetu we Fryburgu jako pierwsi zaobserwowali rezonanse Feshbacha pomiędzy pojedynczym jonem i ultrazimnymi atomami.
 • Ogłaszamy konkurs SONATINA 6 na projekty realizowane przez młodych badaczy. Do zdobycia jest 25 mln zł. Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego… czytaj dalej
  Ogłaszamy konkurs SONATINA 6 na projekty realizowane przez młodych badaczy. Do zdobycia jest 25 mln zł na badania podstawowe i aplikacyjne prowadzone w polskich jednostkach oraz na staże zagraniczne. 
 • Aż piętnaście zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych QuantERA Co-funded Call… czytaj dalej
  Aż piętnaście zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych QuantERA Co-funded Call 2021.
 • Narodowe Centrum Nauki wspiera międzynarodową współpracę badawczą, a potwierdzeniem tej aktywności jest zaangażowanie w programie Weave-UNISONO, którego celem jest finansowanie dwu- i trójstronnych… czytaj dalej
  NCN wspiera międzynarodową współpracę badawczą w programie Weave-UNISONO, którego celem jest finansowanie projektów dwu- lub trójstronnych realizowanych wspólnie przez zespoły z Polski oraz Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec.
 • 15 grudnia o godz. 18.00 dr Sebastian Glatt wygłosi wykład „Jak nasz organizm przekształca mRNA w białka?” („How our body translates mRNA into proteins?”). Dr Glatt w swoich badaniach łączy metody biologii strukturalnej, biologii molekularnej,… czytaj dalej
  Zapraszamy na wykład dra Sebastiana Glatta w serii „Nauka w Centrum”.
 • W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych. Kurs euro, z użyciem którego należy wyliczyć budżet… czytaj dalej
  W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.
 • Sieć JPND zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions. EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) jest międzynarodową… czytaj dalej
  Sieć JPND zapowiada konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych: Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions.
 • Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski. Konkurs BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems… czytaj dalej
  Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski.
 • Ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim naborze i niemal 700 ogółem – to efekty konkursu, w którym brać mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. Opublikowaliśmy ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5. W konkursie… czytaj dalej
  Ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim naborze i niemal 700 ogółem – to efekty konkursu, w którym brać mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. Opublikowaliśmy ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5.
 • Cztery projekty z udziałem pięciu polskich zespołów zostały nagrodzone w konkursie One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR, organizowanym przez sieć JPIAMR. Konkurs został… czytaj dalej
  Cztery projekty z udziałem pięciu polskich zespołów zostały nagrodzone w konkursie One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR, organizowanym przez sieć JPIAMR.
 • Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu otrzymają naukowcy z całej Polski w konkursach NCN. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.… czytaj dalej
  Ponad 900 grantów na badania otrzymają naukowcy z całej Polski. Tak wielu laureatów nie było w programach OPUS i PRELUDIUM od kilku lat.
Kod CSS i JS