Wydarzenia

Niedługo poznamy laureatów Nagrody NCN

Już 10 października dowiemy się, kto otrzymał Nagrodę NCN 2017. Co roku jesienią przyznajemy to wyróżnienie trójce naukowców poniżej 40. roku życia, którzy pracują w polskich jednostkach naukowych i mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami z zakresu badań podstawowych. Fundatorami wyróżnień w wysokości 50 tys. zł są w tym roku Grupa Adamed, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz PKN Orlen.

Wrześniowe posiedzenie Rady NCN

13 i 14 września członkowie Rady NCN spotkali się w Krakowie. Pierwszego dnia oprócz posiedzeń Komisji Rady odbyło się również zebranie Kapituły Nagrody NCN, podczas którego wyłoniono tegorocznych laureatów wydarzenia. Podczas obrad plenarnych przyjęto informację kwartalną o zakresie wykonywanych zadań i wydatkowanych na nie środków, a także omówiono przebieg konkursów UWERTURA 1, SONATINA 1, ETIUDA 5 oraz MINIATURA 1. Ustalono także warunki przeprowadzania konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14.

NCN na rzecz współpracy naukowej Środkowej Europy

W dniach 6-7 września w Lublanie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji finansujących badania naukowe z pięciu krajów Europy Środkowej: Słowenii, Austrii, Czech, Węgier i Polski. Narodowe Centrum Nauki reprezentował prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Konkursy

348 mln zł do zdobycia w OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1

Po raz czternasty ogłosiliśmy konkursy OPUS i PRELUDIUM, a po raz pierwszy polsko-litewski konkurs DAINA, który organizujemy we współpracy z agencją Lietuvos mokslo taryba (LMT). Łączny budżet konkursów wynosi 348 mln zł. Wnioski należy składać do 15 grudnia 2017 r. W regulaminie konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 wprowadzono ważne zmiany, z którymi można zapoznać się na naszej stronie.

BiodivERsA już w październiku

W październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsA we współpracy z Belmont Forum. Jego tematyka to „Scenarios of biodiversity and ecosystem services”, a nabór wniosków potrwa do marca 2018 r.

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Sieć CHIST-ERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego ogłoszenie planowane jest na październik 2017 r. Termin składania wniosków przewidywany jest na 11 stycznia 2018 r.

Ograniczenia w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 1

W odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 może zostać rozpatrzony wyłącznie jeden wniosek, w którym dana osoba została wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe. Wyjątek obejmuje te sytuacje, w których wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej albo nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu negatywnej oceny kosztorysu na etapie oceny merytorycznej.

SONATINA 1: projekt umowy dostępny w OSF

W systemie OSF został udostępniony projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 1.

EqUIP – polsko-indyjskie projekty humanistyczne

We współpracy z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r.

Publikacje

O programie DIOSCURI w PAUzie

7 września 2017 r. ukazał się 392 numer czasopisma PAUza Akademicka. Został on poświęcony podpisaniu umowy o współpracy naukowej między Towarzystwem Maxa Plancka a Narodowym Centrum Nauki w zakresie utworzenia w Polsce sieci Centrów Doskonałości Naukowej DIOSCURI.

Dyrektor NCN o reformie nauki i szkolnictwa wyższego

17 września Grzegorz Jasiński z Radia RMF FM przeprowadził wywiad z prof. Zbigniewem Błockim, dyrektorem NCN, na temat planowanej reformy nauki i szkolnictwa wyższego.