Kod CSS i JS
Justyna Ciejka
 

Absolwentka Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystka programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureatka programu TRANSFORMATION.DOC Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskała w 2015 r. broniąc pracę pt. Polimerowe inhibitory i adsorbenty wirusów wywołujących choroby układu oddechowego.

Po ukończeniu studiów doktoranckich rozpoczęła pracę w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę naukową o charakterze interdyscyplinarnym rozwijała realizując granty badawcze związane z biomedycznymi, w szczególności przeciwwirusowymi, zastosowaniami polimerów. Była kierowniczką projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA. Współpracowała z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Od 2019 r. pracowała na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Współautorka kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, licznych wystąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz kilku patentów. Opiekunka prac dyplomowych oraz członkini European Chemistry Thematic Network.

Od lipca 2022 zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.