Kod CSS i JS
Oskar Wolski

dr Oskar Wolski

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Oskar Wolski

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. W pracy naukowej podejmował zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływu technologii na rozwój jednostki i terytoriów, jak również wybrane zagadnienia teoretyczno-metodologiczne w naukach geograficznych. Kierował projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA, PRELUDIUM), był wykonawcą w projektach finansowanych przez NCN (OPUS), Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz finansowanych w ramach Programów Współpracy Międzyregionalnej Interreg i Horyzont 2020. Z wykształcenia jest również nauczycielem.

Oskar Wolski odbył staż w University of Liverpool, jest laureatem programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Stowarzyszenia Top 500 Innovators, był ekspertem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) i Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ds. Inteligentnych i Konkurencyjnych Obszarów Wiejskich, działających przy Komisji Europejskiej. Był również recenzentem National Research, Development and Innovation Office na Węgrzech i czasopism publikowanych przez Taylor & Francis i Emerald. Zajmował się również popularyzacją nauki, m.in. w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Jego dorobek uzupełnia działalność organizacyjna (konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe).

W przeszłości pracował jako asystent i redaktor czasopism w Instytucie Rozwoju Miast oraz adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czasach studenckich był również pilotem wycieczek. Pracę na stanowisku Koordynatora Dyscyplin rozpoczął w marcu 2022 r. W NCN jest zaangażowany również w działania dotyczące otwartej nauki.