Kod CSS i JS
Anna Koteja
  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych
  • Adres e-mail: Anna Koteja
 

Absolwentka kierunków Ochrona Środowiska oraz Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki oraz Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po zakończeniu studiów magisterskich w 2014 roku rozpoczęła pracę badawczą, będącą podstawą jej rozprawy doktorskiej. Badania były realizowane w ramach projektu OPUS i skupiały się na uzyskaniu hybrydowych materiałów światłoczułych, otrzymywanych na bazie naturalnych glinokrzemianów. Pracę doktorską obroniła w 2019 roku z wyróżnieniem. W tym czasie była również zaangażowana w realizację innych projektów badawczych, m.in. w projekcie TANGO „Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych”

Funkcję Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pełni od września 2021 roku.

Wolne chwile spędza na łonie natury, najchętniej na górskich wędrówkach.