dr Anna Wieczorek

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Anna Wieczorek
 

Doktor nauk technicznych (2017), ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie z zakresu Inżynierii Materiałowej organizowane przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Jagielloński. Absolwentka studiów I i II stopnia z chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność polimery i kompozyty. Swoje zainteresowania naukowe dotyczące scyntylatorów polimerowych i ich zastosowania rozwijała podczas pracy w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podczas wyjazdów badawczych m.in. do Europejskiego Centrum Badań Jądrowych CERN pod Genewą. Od października 2018 pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.