Kod CSS i JS
Michał Olejnik

dr inż. Michał Olejnik

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych
  • Adres e-mail: Michał Olejnik
 

Absolwent kierunku Matematyka Stosowana na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Pod koniec studiów magisterskich rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, gdzie dołączył do Zakładu Przepływów Wielofazowych. Jego badania skupiły się na bezsiatkowej metodzie numerycznej Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) i jej zastosowaniach w mechanice płynów. W ramach grantów krajowych i zagranicznych rozwijał modele SPH dla przepływów dyspersyjnych oraz z powierzchnią rozdziału faz. Wyniki swoich prac publikował w czasopismach z listy JCR oraz prezentował na licznych międzynarodowych konferencjach. Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał w 2019 roku, po obronieniu rozprawy zatytułowanej Modelling of interfacial flows with the Smoothed Particle Hydrodynamics method.

W kwietniu 2021 roku podjął pracę w krakowskim biurze wydawnictwa MDPI, gdzie zasilił zespół redakcyjny czasopisma Fluids. Rok później dołączył do Narodowego Centrum Nauki jako Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wolny czas dzieli pomiędzy literaturę oraz gry komputerowe z gatunku Metroidvania.