Tomasz Szumełda

dr inż. Tomasz Szumełda

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych
  • Adres e-mail: Tomasz Szumełda
  • Numer telefonu: (12) 3419174
 

Urodzony w Przemyślu. 

Ukończył studia I i II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012, tytuł zawodowy magistra). Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2015, tytuł zawodowy inżyniera). W latach 2012–2017 uczestnik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (2017, stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych). Wykonawca w projektach badawczych (NCN, NCBR). Współautor publikacji o obiegu międzynarodowym. Odbył staże krajowe (Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, Teva Operations Poland Sp. z o.o.) i zagraniczne (European Bioenergy Research Institute, Wielka Brytania; University of Reggio di Calabria, Włochy; Vigo University, Hiszpania; BASF, Niemcy). Na XVI Światowym Kongresie Katalizy (Pekin, 2016) wyróżniony przez International Association of Catalysis Societies nagrodą Young Scientist Prize Award za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy.

Absolwent podyplomowych Studiów Menedżerskich (2019, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi (2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Pracował w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (2017- 2018).  W latach 2018-2022 zatrudniony w Narodowym Centrum Nauki jako Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych. W marcu 2022 rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku.

Wolne chwile przeznacza na podróże – te małe i duże. Sezonowo grzybiarz z pasją.