dr Mateusz Sobczyk

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk o życiu
  • Adres e-mail: Mateusz Sobczyk
 

Dr Mateusz Sobczyk jest biologiem, specjalizującym się w tematyce mikrobiologii, ekologii i ewolucji. Ukończył studia magisterskie na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia doktoranckie w dyscyplinie ekologia na Wydziale Biologii UJ. W 2019 roku obronił pracę doktorską pt. „Analysis of the possibility of using protozoa inhabiting activated sludge to elavuate the efficiency of wastewater treatment”.

Uczestniczył w realizacji sześciu projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Unię Europejską, NCN, FNP, NCBiR oraz NFOŚiG. W 2015 roku odbył krótki staż w Technische Universität Kaiserslautern w Niemczech. W trakcie swoich badań współpracował z prywatnymi przedsiębiorstwami jak i jednostkami samorządowymi. Jest współautorem 17 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz patentu międzynarodowego (EP 14731401.7).

Od sierpnia 2020 r. pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu