Magdalena Wyszkowska-Kolatko

dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko

 

Absolwentka kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W trakcie studiów była członkinią Koła Naukowego Biochemiczno-Biotechnologicznego CYTOGENOM. Pracę magisterską pt. ,,Działanie i bezpieczeństwo stosowania substancji naturalnych w chorobach skóry” obroniła w 2014 r., rozpoczynając w tym samym roku studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym UJCM. Jako doktorantka brała czynny udział w pracach organizacyjnych i badawczych Zakładu Biochemii Farmaceutycznej UJCM. Przez wiele lat z zaangażowaniem prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku farmacja i kosmetologia. Przez 5 lat prowadziła badania naukowe dotyczące oceny aktywności biologicznej i bezpieczeństwa stosowania substancji naturalnych wykorzystywanych w kosmetologii. W tym celu wykorzystywała metody alternatywne, głównie prawidłowe i nowotworowe hodowle komórek skóry. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w 2020 r., broniąc pracę pt. ,,Ocena aktywności biologicznej in vitro wyciągów z wąkroty azjatyckiej”.

Dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko przez 4 lata kierowała własnym projektem badawczym finansowanym z dotacji celowej na rozwój młodych naukowców w ramach dotacji statutowej UJCM. Była również wykonawcą w dwóch grantach badawczych NCN oraz w projekcie o charakterze komercyjnym „Bon na Innowacje”. Wyniki swoich badań prezentowała na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, za które była nagradzana. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Pracowała jako redaktorka branżowa portalu Biotechnologia.pl i jako wykładowca w krakowskiej szkole ŻAK. Ukończyła wiele kursów doskonalących umiejętności dydaktyczne organizowanych przez Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ, jak również kurs trenerski (Trener nauki). Wielokrotna współorganizatorka Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Konferencji Naukowej od Nauki do Biznesu. Wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Od czerwca 2020 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk o życiu.

Wolny czas dzieli między zamiłowanie do sportu, literatury i filmu.