Kod CSS i JS
Lidia Trocha

dr Lidia Trocha

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk o życiu
  • Adres e-mail: Lidia Trocha
 

Absolwentka biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskała w 2009 r. w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.

W pracy naukowej zajmowała się badaniem interakcji grzybów symbiotycznych z korzeniami drzew oraz fizjologią i genetyką grzybów wielkoowocnikowych. Współautorka kilkunastu publikacji naukowych, opiekunka prac dyplomowych i doktorskiej.

Współpracowała z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Odbyła staże naukowe m.in. w INRA Centre de Nancy oraz w Pennsylvania State University w State College. Była kierowniczką projektów SONATA i SONATA BIS.

Od marca 2022 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale Nauk o Życiu.