Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.  
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2014, poz. 782  
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm.  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381  
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069  
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585  
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51  
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223  
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220  
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154  

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN  
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN  

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR  
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011  
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data Tytuł Pobierz
10 grudnia 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
19 listopada 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 października 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 września 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 lipca 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 czerwca 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 maja 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8-9 kwietnia 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 marca 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 lutego 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 stycznia 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
16 grudnia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 grudnia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 listopada 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 października 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10-11 września 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lipca 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 czerwca 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 maja 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 kwietnia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 marca 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
19 lutego 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 lutego 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
12 grudnia 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 listopada 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 października 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 września 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 lipca 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 czerwca 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 maja 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 kwietnia 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 marca 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 lutego 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
14 grudnia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 grudnia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 listopada 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
18 października 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 września 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
5 lipca 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 czerwca 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 maja 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 kwietnia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 - 9 marca 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 lutego 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 - 13 stycznia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Protokół z posiedzenia Rady NCN  

Uchwały Rady NCN

Numer Data Tytuł Pobierz
65/11 30.12.2011 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN wielostronnej umowy o współpracy pomiędzy partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum ASPERA
64/11 8.12.2011 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
63/11 8.12.2011 Opinia Rady NCN dotycząca oceny zaopiniowanych raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.
62/11 8.12.2011 Otwarcie konkursu uzupełniającego na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
61/11 8.12.2011 Wybór Koordynatorów Dyscyplin
60/11 8.12.2011 Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2012
59/11 8.12.2011 Wprowadzenie zmian do regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
58/11 8.12.2011 Określenie warunków konkursu na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora - „Staże podoktorskie NCN”
57/11 8.12.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej
56/11 8.12.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
55/11 25.11.2011 Przedłużenie terminu składania wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15.09.2011
54/11 10.11.2011 Tworzenie i zasady działania korpusu ekspertów
53/11 10.11.2011 Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN wielostronnej umowy o współpracy pomiędzy partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum HERA JRP, European Science Foundation oraz Irish Research Humanities and Social Sciences
52/11 10.11.2011 Ustalenie wysokości środków finansowych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursie dla doświadczonych naukowców ogłoszonym przez NCN w dniu 15.06.2011
51/11 10.11.2011 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
50/11 10.11.2011 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
49/11 10.11.2011 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych uchwałą nr 45/2011 do oceny wniosków w konkursie dla doświadczonych naukowców
48/11 10.11.2011 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
47/11 13.10.2011 Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
46/11 13.10.2011 Opinia dotycząca potrzeby zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych do zamówień, których przedmiotem są dostawy materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i odczynników chemicznych, wykorzystywanych do realizacji zadań badawczych przewidzianych w grantach
45/11 13.10.2011 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe
44/11 13.10.2011 Zmiana uchwały Rady NCN nr 3/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia Regulaminu działania Rady NCN
43/11 13.10.2011 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
42/11 13.10.2011 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
41/11 6.10.2011 Określenie zasad oceny projektów badawczych w konkursie na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
40/11 8.09.2011 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
39/11 8.09.2011 Otwarcie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
38/11 8.09.2011 Zmiana uchwały nr 5/11 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
37/11 8.09.2011 Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
36/11 8.09.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
35/11 8.09.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
34/11 8.09.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
33/11 08.09.2011 Określenie projektów badawczych, które podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu
32/11 08.09.2011 Powołanie Komisji Odwoławczej Rady NCN
31/11 11.07.2011 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r. wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 20/2011, uzupełnionych uchwałą nr 26/2011 i uchwałą nr 29/2011
30/11 04.07.2011 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r. wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 20/2011 i uzupełnionych uchwałą nr 26/2011
29/11 30.06.2011 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2011
28/11 30.06.2011 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin
27/11 30.06.2011 Wyboru członków Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
26/11 30.06.2011 Uzupełnienia składów Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r. wybranych przez Radę NCN i zatwierdzonych uchwałą nr 20/11
25/11 30.06.2011 Zmiany uchwały Rady NCN nr 12/11 z późn. zm. dotyczącej określenia Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
24/11 9.06.2011 Uzupełnienie list członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW, przyjętych uchwałą Rady NCN nr 16/11 z późn. zm. przyjętymi uchwałami Rady NCN nr 19/11 i 21/11
23/11 9.06.2011 Zmiany uchwały Rady NCN nr 12/11 w treści ustalonej uchwałą Rady NCN nr 15/2011 dotyczącej określenia regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
22/11 9.06.2011 Określenie "Zasad etycznych członków Rady i ekspertów NCN"
21/11 18.05.2011 Zmiana uchwały Rady NCN nr 16/11 w treści ustalonej uchwałą Rady NCN nr 19/11 dotyczącej wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
20/11 12.05.2011 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r
19/11 12.05.2011 Zmiana uchwały Rady NCN nr 16/11 dotyczącej wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
18/11 12.05.2011 Zatwierdzenie rocznego planu działalności NCN na 2011 rok
17/11 12.05.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
16/11 6.05.2011 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
15/11 14.04.2011 Zmiana uchwały nr 12/11 Rady NCN dotyczącej określenia regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
14/11 10.03.2011 Wskazanie członka Rady NCN do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN
13/11 10.03.2011 Wybór Koordynatorów Dyscyplin
12/11 10.03.2011 Określenie regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
11/11 10.03.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych
10/11 10.03.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
9/11 10.03.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
8/11 10.03.2011 Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
7/11 10.03.2011 Zmiana uchwały nr 5/11 Rady NCN w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przyprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
6/11 4.03.2011 Przedstawienie Ministrowi kandydata na stanowisko Dyrektora NCN
5/11 10.02.2011 Określenie dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
4/11 10.02.2011 Opinia dotycząca prognozowanych wydatków NCN na lata 2012 – 2014
3/11 10.02.2011 Opinia dotycząca sprawozdania z działalności NCN za rok 2010
2/11 10.01.2011 Otwarcia konkursu na stanowisko konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
1/11 5.01.2011 Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
3/10 15.12.2010 Przyjęcie regulaminu działania Rady NCN
2/10 15.12.2010 Wskazanie członków Rady NCN do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
1/10 15.12.2010 Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2011