Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.  
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2014, poz. 782  
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm.  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381  
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069  
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585  
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51  
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223  
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220  
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154  

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN  
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN  

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR  
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011  
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data Tytuł Pobierz
10 grudnia 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
19 listopada 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 października 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 września 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 lipca 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 czerwca 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 maja 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8-9 kwietnia 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 marca 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 lutego 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 stycznia 2015 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
16 grudnia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 grudnia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 listopada 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 października 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10-11 września 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lipca 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 czerwca 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 maja 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 kwietnia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 marca 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
19 lutego 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 lutego 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2014 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
12 grudnia 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 listopada 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 października 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 września 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 lipca 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 czerwca 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 maja 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 kwietnia 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 marca 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 lutego 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2013 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
14 grudnia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 grudnia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 listopada 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
18 października 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 września 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
5 lipca 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 czerwca 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 maja 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 kwietnia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 - 9 marca 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 lutego 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11 - 13 stycznia 2012 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data Tytuł Pobierz
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Protokół z posiedzenia Rady NCN  

Uchwały Rady NCN

Numer Data Tytuł Pobierz
99/13 12.12.2013 Opinia Rady NCN dotycząca przedłużenia czasu trwania międzynarodowego projektu niewspółfinansowanego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych oraz zwiększenia środków finansowych na jego realizację
98/13 12.12.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
97/13 12.12.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
96/13 12.12.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
95/13 12.12.2013 Warunki przeprowadzania konkursu TANGO, realizowanego wspólnie przez NCBR i NCN, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej
94/13 12.12.2013 Wprowadzenie zmian do składu Komisji Odwoławczej Rady NCN
93/13 12.12.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „SYMFONIA 2”
92/13 12.12.2013 Warunki konkursu „FUGA 3” na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
91/13 12.12.2013 Warunki konkursu „ETIUDA 2” na stypendia doktorskie
90/13 12.12.2013 Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
89/13 12.12.2013 Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotycząca określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
88/13 12.12.2013 Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2014
87/13 14.11.2013 Warunki przeprowadzenia konkursu „Systemowa analiza szlaków w chorobach chronicznych” organizowanego przez NCN w ramach Wspólnego Planowania JPND
86/13 14.11.2013 Warunki przeprowadzenia konkursu „INFECT-ERA 2014”, organizowanego przez NCN w ramach konsorcjum Infect-ERA
85/13 14.11.2013 Określenie zakresu danych wymaganych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi
84/13 14.11.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin dla konkursów NCN „MAESTRO 5”, „HARMONIA 5”, SONATA BIS 3”, ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2013 r.
83/13 23.10.2013 Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 78/2013 z dnia 10 października 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „HARMONIA 5”, „MAESTRO 5”, „SONATA BIS 3”
82/13 10.10.2013 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2013
81/13 10.10.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
80/13 10.10.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
79/13 10.10.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
78/13 10.10.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „SONATA BIS 3”, „MAESTRO 5” i „HARMONIA 5” ogłoszonych przez NCN w dniu 14 czerwca 2013 r.
77/13 12.9.2013 Wybór Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
76/13 12.9.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
75/13 12.9.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
74/13 12.9.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 6”
73/13 12.9.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 6”
72/13 12.9.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 6”
71/13 12.9.2013 Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
70/13 23.8.2013 Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 60/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”
69/13 13.8.2013 Opinia dotycząca korekty projektu zmiany planu finansowego NCN na rok 2013 pozytywnie zaopiniowanego uchwałą Rady NCN nr 68/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
68/13 5.8.2013 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2013
67/13 24.7.2013 Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 60/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”
66/13 22.7.2013 Otwarcie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
65/13 11.7.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
64/13 11.7.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
63/13 11.7.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
62/13 11.7.2013 Przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
61/13 11.7.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”,
60/13 11.7.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”
59/13 13.6.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „Systemowa analiza szlaków w chorobach chronicznych” organizowanym przez NCN w ramach Wspólnego Planowania JPND
58/13 13.6.2013 Określenie zakresu danych wymaganych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi
57/13 13.6.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
56/13 13.6.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
55/13 13.6.2013 Opinia Rady NCN dotyczącea oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
54/13 13.6.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA BIS 3”
53/13 13.6.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „HARMONIA 5”
52/13 13.6.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „MAESTRO 5”
51/13 13.6.2013 Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotycząca określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
50/13 3.6.2013 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
49/13 26.5.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konsorcjum HERA JRP
48/13 19.5.2013 Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach „OPUS 5”, „SONATA 5” „PRELUDIUM 5”, ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2013 r.
47/13 19.5.2013 Uzupełnienie składu Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 listopada 2012 r.
46/13 12.5.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie „FUGA 2” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
45/13 12.5.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie „ETIUDA 1” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
44/13 8.5.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
43/13 8.5.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
42/13 8.5.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
41/13 8.5.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym w dniu 15 listopada 2012 r.
40/13 8.5.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „MAESTRO 4” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
39/13 8.5.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „HARMONIA 4” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
38/13 30.4.2013 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 listopada 2012 r.
37/13 11.4.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora złożonych w konkursie „FUGA 2” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
36/13 11.4.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie „ETIUDA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
35/13 11.4.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „MAESTRO 4” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
34/13 11.4.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „HARMONIA 4” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
33/13 11.4.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
32/13 11.4.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
31/13 22.3.2013 Wybór przewodniczącego Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 listopada 2012 r.
30/13 14.3.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
29/13 14.3.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
28/13 14.3.2013 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
27/13 14.3.2013 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
26/13 14.3.2013 Ocena merytoryczna wykonania zadań przez Dyrektora NCN
25/13 14.3.2013 Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2013
24/13 14.3.2013 Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
23/13 14.3.2013 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2012
22/13 14.2.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 5”
21/13 14.2.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 5”
20/13 14.2.2013 Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 5”
19/13 14.2.2013 Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
18/13 14.2.2013 Określenie zasad tworzenia i działania Korpusu Ekspertów NCN
17/13 14.2.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu CHIST-ERA
16/13 14.2.2013 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 3/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4”
15/13 14.2.2013 Opinia Rady NCN dotycząca przedłużenia czasu trwania i zwiększenia środków finansowych na realizację projektu badawczego własnego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
14/13 14.2.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
13/13 14.2.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
12/13 14.2.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
11/13 14.2.2013 Ustanowienie Nagrody NCN dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe
10/13 14.2.2013 Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONTA 4”, SONATA BIS 2” ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r.
9/13 31.1.2013 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 3/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. z pózn. zm do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4”
8/13 30.1.2013 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „PER ASPERA AD ASTRA” ogłoszonym przez NCN w dniu 28 maja 2012 r.
7/13 29.1.2013 Ustalenie kursu walut w projektach badawczych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN w ramach inicjatyw międzynarodowych
6/13 31.1.2013 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 4/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SONATA BIS 2”
5/13 31.1.2013 Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 3/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4”
4/13 14.1.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SONATA BIS 2” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 września 2012 r.
3/13 14.1.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4” ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2012 r.
2/13 10.1.2013 Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
1/13 10.1.2013 Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN