Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2018, poz. 947, z późn. zm. 
20.07.2018Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1668 
20.07.2018Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1669 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony)Dz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
9.01.20195/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN 
4.01.20192/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych 
12.10.201855/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
20.09.201850/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze 
6.02.20189/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej 
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.  
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.  
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.  
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
124/1817.12.2018Komisja Odwoławcza Rady NCN
123/1813.12.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
122/1813.12.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8
121/1813.12.2018Oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
120/1813.12.2018Oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
119/1813.12.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
118/1813.12.2018Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
117/1813.12.2018Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2019
116/186.12.2018Konkurs na stanowiska Koordynatora Dyscyplin NCN
115/1828.11.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 1
114/188.11.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 1
113/188.11.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
112/188.11.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
111/188.11.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
110/188.11.2018Warunki i regulaminu konkursu UWERTURA 3 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
109/188.11.2018Warunki przeprowadzania konkursu ETIUDA 7
108/188.11.2018Warunki przeprowadzania konkursu SONATINA 3
107/188.11.2018Zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
106/188.11.2018Konkurs na stanowiska Koordynatora Dyscyplin NCN
105/188.11.2018Komisja konkursowa do spraw konkursów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
104/188.11.2018Określenie projektów badawczych podlegających obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu
103/188.11.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 1
102/188.11.2018Zatrudnianie na stanowiskach typu post-doc finansowanych przez NCN
101/188.11.2018Opinia dotycząca zmiana planu finansowego NCN na rok 2018
100/188.11.2018Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2019
99/188.11.2018Otwarcie konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
98/188.11.2018Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
97/188.11.2018Wskazanie osób do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
96/1818.10.2018Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
95/1818.10.2018Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie Nauk o Życiu
94/1811.10.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8
93/1811.10.2018Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2
92/1811.10.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
91/1811.10.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
90/1811.10.2018Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
89/1811.10.2018Określenie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
88/1811.10.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8
87/185.10.2018Zmiana planu finansowego NCN na rok 2018 oraz na 2 kolejne lata
86/1828.9.2018Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych BiodivERsa Call 2018 oraz QuantERA Call 2019 organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej
85/1826.9.2018Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
84/186.9.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu QuantERA
83/186.9.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
82/186.9.2018Warunki oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze
81/186.9.2018Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze
80/186.9.2018Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
79/186.9.2018Warunki przeprowadzania konkursu SONATA 14
78/186.9.2018Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 16
77/186.9.2018Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 16
76/186.9.2018Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
75/186.9.2018Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
74/1831.8.2018Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
73/1831.8.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
72/188.8.2018Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
71/1827.7.2018Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
70/1820.7.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertówdo oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 15 i PRELUDIUM 15
68/185.7.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2
67/185.7.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 15 i PRELUDIUM 15
66/185.7.2018Dyscypliny lub grup dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy NCN
65/185.7.2018Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
64/185.7.2018Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
63/185.7.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach międzynarodowego konkursu w obszarze solar-driven chemistry
62/185.7.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI-EC-AMR 2019
61/185.7.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 15, PRELUDIUM 15
60/185.7.2018Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2018
59/185.7.2018Przyznanie nagrody rocznej Głównemu Księgowemu NCN
58/185.7.2018Przyznanie nagrody rocznej Zastępcy Dyrektora NCN
57/185.7.2018Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
56/185.7.2018Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
55/185.7.2018Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
54/187.6.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
53/187.6.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA
52/187.6.2018Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze
51/187.6.2018Warunki konkursu SONATA BIS 8
50/187.6.2018Warunki konkursu HARMONIA 10
49/187.6.2018Warunki konkursu MAESTRO 10
48/187.6.2018Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
47/187.6.2018Wskazanie członka Rady NCN do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN
46/1817.5.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA 1
45/1810.5.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2
44/1810.5.2018Przyznawanie stypendiów naukowych NCN w ramach Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
43/1810.5.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
42/184.5.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w ETIUDA 6
41/1824.4.2018Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA 1
40/1819.4.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
39/1812.4.2018Kandydaci na członków Komitetu Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
38/1812.4.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
37/1812.4.2018Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
36/1812.4.2018Regulamin przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki
35/1812.4.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 6
34/1812.4.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w konkursie SONATINA 2
33/1812.4.2018Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
32/1812.4.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 6
31/1812.4.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie UWERTURA 2
30/1812.4.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 2
29/183.4.2018Wyrażenie poparcia dla działań NCN w sprawie Funduszy Norweskich
28/1829.3.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
27/1822.3.2018Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
26/188.3.2018Zmiany w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów NCN
25/188.3.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
24/188.3.2018Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
23/188.3.2018Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
22/188.3.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
21/188.3.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci NORFACE
20/188.3.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci CHIST- ERA III
19/188.3.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA 1
18/188.3.2018Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 15
17/188.3.2018Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 15
16/188.3.2018Zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
15/188.3.2018Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2017
14/188.3.2018Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2017
13/1818.2.2018Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
12/188.2.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
11/18 8.2.2018 Zmiana warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe
10/188.2.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu DAINA 1
9/188.2.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie sieci JPND EU
8/1822.1.2018Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
7/1817.1.2018Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
6/1817.1.2018Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
5/1817.1.2018Zgoda na zawarcie przez Dyrektora NCN umowy na świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej
4/1817.1.2018Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe
3/1817.1.2018Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 14 i PRELUDIUM 14
2/1817.1.2018Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 14, PRELUDIUM 14
1/1817.1.2018Opinia dotycząca zasad Wspólnego Przedsięwzięcia NCBiR oraz NCN o nazwie TANGO 3