Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2019, poz. 1384 
20.07.2018Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1668 
20.07.2018Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1669 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony)Dz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
21.01.2020Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. z 2020 r. poz. 112 
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
30.12.2020104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN 
28.12.2020102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN 
17.12.2020100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP") 
15.12.202095/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze 
07.12.202094/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
07.12.202093/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
16.11.202084/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania 
15.09.202073/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS 
15.09.202072/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP 
13.08.202066/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum 
12.08.202063/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS 
01.07.202056/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN 
09.06.202046/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2 
05.06.202044/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych 
31.05.202040/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU 
27.05.202038/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI 
26.05.202037/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4 
21.05.202036/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.03.202015/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
28.02.202013/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 
16.12.201984/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
16.12.201983/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu 
13.12.201981/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN 
4.11.201971/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG 
16.09.201964/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów 
16.09.201962/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
9.09.201961/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) 
30.08.201959/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab 
26.07.201950/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
14.06.201945/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
3.06.201943/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3 
3.06.201942/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
14.05.201937/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3 
7.03.201919/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
9.01.20195/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN 
4.01.20192/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych 
4.01.20194/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze 
12.10.201855/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
20.09.201850/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze 
6.02.20189/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej 
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
10 września 2020 Posiedzenie Rady NCN 10 września 2020 r.  
9 lipca 2020 Posiedzenie Rady NCN 9 lipca 2020 r.  
4 czerwca 2020 Posiedzenie Rady NCN 4 czerwca 2020 r.  
14 maja 2020 Posiedzenie Rady NCN 14 maja 2020 r.  
8 kwietnia 2020 Posiedzenie Rady NCN 8 kwiecień 2020 r.  
20 luty 2020 Posiedzenie Rady NCN 20 luty 2020 r.  
15-17 styczeń 2020 Posiedzenie Rady NCN 15-17 styczeń 2020 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
17 grudnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 17 grudnia 2018 r.  
7-8 listopada 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 listopada 2018 r.  
10-11 października 2018 Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.  
5-6 wrzesnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 5-6 września 2018 r.  
4-5 lipca 2018 Posiedzenie Rady NCN 4-5 lipca 2018 r.  
7 czerwca 2018 Posiedzenie Rady NCN 7 czerwca 2018 r.  
10 maja 2018 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2018 r.  
12 kwietnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 12 kwietnia 2018 r.  
8 marca 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 marca 2018 r.  
8 lutego 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 lutego 2018 r.  
16-18 stycznia 2018 Posiedzenie Rady NCN 16-18 stycznia 2018 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.  
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.  
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.  
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
142/2021.12.2020Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki
141/2021.12.2020Określenie Regulaminu działania Rady Narodowego Centrum Nauki
140/2011.12.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania środków finansowych przyznanych na badania w ramach grantów NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
139/2011.12.2020Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
138/2011.12.2020Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
137/2011.12.2020w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
136/2011.12.2020w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze
135/2011.12.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu WEAVE-UNISONO
134/2011.12.2020W sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu WEAVE-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu WEAVE w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
133/2011.12.2020W sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
132/2011.12.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5
131/2011.12.2020W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu SONATINA
130/2011.12.2020W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
129/2011.12.2020Zmiana Regulaminu działania Rady Narodowego Centrum Nauki
128/2011.12.2020Zatwierdzenie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2021
127/2011.12.2020Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 19, PRELUDIUM 19
126/2030.11.2020W sprawie wyboru Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
125/2030.11.2020W sprawie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
124/2018.11.2020Opinia zasad Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki TANGO 5
123/2017.11.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Forest Value Call 2021
122/2016.11.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPND Call 2021
121/209.11.2020Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA 2
120/209.11.2020Wybór Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
119/206.11.2020Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2021
118/2028.10.2020zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN MAESTRO 12, SONATA BIS 10
117/2026.10.2020Zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
116/2022.10.2020W sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
115/2021.10.2020W sprawie wyboru Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
114/2021.10.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
113/2021.10.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA 2
112/2021.10.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN MAESTRO 12, SONATA BIS 10
111/2019.10.2020Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
110/2020.10.2020Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu DAINA 2
109/2020.10.2020Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10
108/2020.10.2020Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 12
107/2019.10.2020Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4
106/209.10.2020Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA
105/207.10.2020Opinia Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Agencją Badań Medycznych
104/2028.09.2020W sprawie terminu zakończenia naboru wniosków w konkursie CEUS-UNISONO
103/2028.09.2020Wyznaczenia eksperta do oceny wniosków złożonych do programu Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19 organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej we współpracy z NCN
102/2014.09.2020W sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO
101/2018.09.2020Warunki oraz regulamin przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu „Polskie Powroty 2020 Edycja COVID-19” organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
100/2018.09.2020Warunki oraz regulaminu przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu „Profesura Gościnna NAWA” organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
99/2014.09.2020W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
98/2014.09.2020W sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze
97/2014.09.2020W sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu SONATA
96/2014.09.2020W sprawie warunków przeprowadzania konkursu OPUS na projekty badawcze w tym realizowane w ramach współpracy Lead Agency Procedure
95/2014.09.2020W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
94/2014.09.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA 16
93/2014.09.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 20
92/2014.09.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2
91/2014.09.2020Zasady współpracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i NCN w zakresie przeprowadzenia konkursu PRELUDIUM BIS 2
90/2014.09.2020Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
89/2014.09.2020Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu POLONEZ
88/2014.09.2020Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
87/2007.09.2020Wybór Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
86/2028.08.2020Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w pierwszej edycji programu Profesura Gościnna NAWA organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
85/205.08.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie POLS
84/204.08.2020Opinia dotycząca zmiana planu finansowego NCN na rok 2020
83/203.08.2020Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 19, PRELUDIUM 19
82/2027.07.2020Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
81/2023.07.2020Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 19, PRELUDIUM 19
80/2022.07.2020Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
79/2017.07.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci JPI Urban Europe
78/2015.07.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 19, PRELUDIUM 19
77/2014.07.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 19, PRELUDIUM 19
76/2010.07.2020Zasady współpracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i NCN w zakresie przeprowadzania programu Polskie Powroty 2020 edycja COVID-19
75/2010.07.2020Zmiany w zasadach współpracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i NCN
74/2029.06.2020Zaopiniowanie zasad oceny monografii w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków NCN
73/2010.06.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
70/208.06.2020Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
68/208.06.2020Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki NCN
67/2008.06.2020W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10
66/2008.06.2020W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 12
65/2027.05.2020W sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
64/2026.05.2020Opinia polityki NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
63/2022.05.2020Warunki oraz Regulamin przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu „Polskie Powroty 2020” organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
62/2022.05.2020W sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze
61/2021.05.2020W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
60/2018.05.2020Opinia zasad współpracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i NCN w zakresie przeprowadzania pierwszej edycji Programu im. Napoleona Cybulskiego
59/2018.05.2020Zmiana składu Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
58/2018.05.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
57/2018.05.2020Wyznaczenie ekspertów do oceny wniosków złożonych w trzeciej edycji programu Polskie Powroty organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
56/2018.05.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 4
55/2018.05.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu CHIST-ERA
54/2018.05.2020Podział środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 8
53/2018.05.2020Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 4
52/2018.05.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4
51/2013.05.2020Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
50/2008.05.2020W sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
49/2029.04.2020W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
48/2029.04.2020W sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
47/2029.04.2020W sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie ALPHORN–COVID-19 organizowanego we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
46/2029.04.2020W sprawie warunków przeprowadzania konkursu ALPHORN–COVID-19 na międzynarodowe projekty badawcze
45/2023.04.2020Zmiany warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
44/2016.04.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19
43/2016.04.2020Zmiana składu Komisji Odwoławczej Rady NCN
42/2010.04.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
41/2010.04.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 8
40/2010.04.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 4
39/2009.04.2020W sprawie zmiany terminu składania zgłoszeń do konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
38/2008.04.2020Zmiana warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
37/209.04.2020Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci NORFACE
36/206.04.2020Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN umowy o dofinansowanie programu POLONEZ BIS ze środków Komisji Europejskiej
35/2002.04.2020Zmiana w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
34/2002.04.2020Zmiana w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
33/2028.03.2020Warunki przeprowadzenia oraz regulamin przyznawania środków na konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
32/2026.03.2020Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2019
31/2020.03.2020Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2019
30/2018.03.2020Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
29/2013.03.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPIAMR-ACTION
28/2012.03.2020Zmiana w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
27/2011.03.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 19
26/2011.03.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 19
25/2028.02.2020Zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 28 stycznia 2020 r. w zakresie regulacji dotyczącej wolności w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki
24/2024.02.2020Zmiany regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
23/2020.02.2020Zmiany warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
22/2020.02.2020Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
21/2020.02.2020Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
20/2020.02.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 3
19/2020.02.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
18/2020.02.2020Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie POLS na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
17/2012.02.2020Zmiany w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursie GRIEG
16/2010.02.2020Zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
15/2010.02.2020Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS 1
14/207.02.2020Zmiany składu Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
13/2017.01.2020Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS 1
12/2017.01.2020Zmiany Regulaminu działania Rady NCN
11/2017.01.2020Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
10/2017.01.2020Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS 1
9/2017.01.2020Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
8/2017.01.2020Zmiany w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursie GRIEG
7/2017.01.2020Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
6/2017.01.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA i Water JPI
5/2017.01.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci JPI Urban Europe
4/2017.01.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach programu QuantERA
3/2017.01.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci HERA-NORFACE
2/2017.01.2020Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu CEUS-UNISONO
1/2017.01.2020Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1