Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz.U. 2016 poz. 1071, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz.U. 2018 poz. 87  
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm.  
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm.  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381  
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069  
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585  
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51  
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223  
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220  
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154  

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN  
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN  

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
16.01.2018 2/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
16.01.2018 1/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
13.12.2017 76/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze  
5.09.2017 55/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
21.06.2017 35/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.2016 53/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
19.09.2016 44/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
26.08.2016 40/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
07.07.2016 26/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych  
15.06.2016 22/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania  
09.06.2016 21/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
09.06.2016 20/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
19.02.2016 4/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
8.01.2016 1/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2015 64/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR  
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011  
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.  
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.    
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.    
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

Numer Data Tytuł Pobierz
122/17 14.12.2017 Opinia dotyczącej oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
121/17 14.12.2017 Opinia dotyczącej oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
120/17 14.12.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
119/17 14.12.2017 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
118/17 14.12.2017 Warunki i regulamin konkursu UWERTURA 2 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
117/17 14.12.2017 Warunki przeprowadzania konkursu ETIUDA 6
116/17 14.12.2017 Warunki przeprowadzania konkursu SONATINA 2
115/17 14.12.2017 Zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Naukiw zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
114/17 14.12.2017 Zaopiniowanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Centrum Nauki
113/17 14.12.2017 Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2018
112/17 4.12.2017 Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
111/17 23.11.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do dodatkowego postępowania dowodowego
110/17 22.11.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
108/17 9.11.2017 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie MAESTRO 9
107/17 9.11.2017 Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu QuantERA
106/17 9.11.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI Urban Europe
105/17 9.11.2017 Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
104/17 9.11.2017 Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
102/17 9.11.2017 Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1
101/17 9.11.2017 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
100/17 9.11.2017 Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2018
99/17 30.10.2017 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13
98/17 27.10.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
97/17 27.10.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do dodatkowego postępowania dowodowego
96/17 27.10.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do dodatkowego postępowania dowodowego
95/17 23.10.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13
94/17 12.10.2017 Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 1
93/17 12.10.2017 Ocena raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
92/17 12.10.2017 Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
91/17 12.10.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
90/17 12.10.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI AMR 2018
89/17 12.10.2017 Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI AMR
88/17 12.10.2017 Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie Nauk o Życiu
87/17 12.10.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 1
86/17 12.10.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursach NCN MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13
85/17 12.10.2017 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
84/17 29.9.2017 Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
83/17 14.09.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
82/17 14.09.2017 Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze
81/17 14.09.2017 Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 14
80/17 14.09.2017 Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 14
79/17 14.09.2017 Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
78/17 25.8.2017 Przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7
77/17 11.8.2017 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 13 i PRELUDIUM 13
76/17 14.7.2017 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
75/17 6.7.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 13 i PRELUDIUM 13
74/17 6.7.2017 Ocena raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
73/17 6.7.2017 Ocena raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
72/17 6.7.2017 Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
71/17 6.7.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
70/17 6.7.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 13, PRELUDIUM 13
69/17 6.7.2017 Przyznanie nagrody rocznej głównemu księgowemu NCN
68/17 6.7.2017 Przyznanie nagrody rocznej Zastępcy Dyrektora NCN
67/17 6.7.2017 Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
66/17 6.7.2017 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
65/17 6.7.2017 Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
64/17 28.6.2017 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy NCN a Towarzystwem Maxa Plancka na utworzenie w Polsce centrów doskonałości naukowej
63/17 8.6.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
62/17 8.6.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci CHIST- ERA III
61/17 8.6.2017 Zgoda na zawarcie przez Dyrektora NCN umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, które częściowo mieszczą się w kwocie środków ustalonych na konkurs POLONEZ 1, POLONEZ 2, POLONEZ 3
60/17 8.6.2017 Warunki konkursu HARMONIA 9
59/17 8.6.2017 Warunki konkursu SONATA 13
58/17 8.6.2017 Warunki konkursu SONATA BIS 7
57/17 8.6.2017 Warunki konkursu MAESTRO 9
56/17 8.6.2017 Zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
55/17 8.6.2017 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
54/17 31.5.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
53/17 22.5.2017 Przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach OPUS 13, PRELUDIUM13
52/17 10.5.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
51/17 10.5.2017 Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
50/17 10.5.2017 Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
49/17 10.5.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 1
48/17 10.5.2017 Określenie zasad tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów NCN
47/17 6.4.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 5
46/17 6.4.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC w konkursie UWERTURA 1
45/17 6.4.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 1
44/17 6.4.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
43/17 6.4.2017 Zmiany do Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki
42/17 6.4.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 5
41/17 6.4.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w konkursie SONATINA 1
40/17 6.4.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12
39/17 31.3.2017 Zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1
38/17 14.3.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu sieci M-ERA.NET 2
37/17 9.3.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
36/17 9.3.2017 Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET2
35/17 9.3.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków, którym został przywrócony termin do złożenia w konkursach NCN
34/17 9.3.2017 Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2017
33/17 9.3.2017 Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2016
32/17 9.3.2017 Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2016
31/17 9.3.2017 Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
30/17 9.3.2017 Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 13
29/17 9.3.2017 Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 13
28/17 9.3.2017 Zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
27/17 9.3.2017 Zasady etyczne ekspertów oceniających wnioski w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze
26/17 1.3.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
25/17 21.2.2017 Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach ogłoszonych przez NCN 15 grudnia 2016 r.
24/17 17.2.2017 Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12
23/17 9.2.2017 Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
22/17 9.2.2017 Określenie zasad etycznych członków Rady i ekspertów NCN
21/17 9.2.2017 Wysokość środków finansowych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu EqUIP
20/17 9.2.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Belmont Forum w ramach programu BiodivERsA
19/17 9.2.2017 Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
18/17 9.2.2017 Zmiana Regulaminu działania Rady NCN
17/17 9.2.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN 2
16/17 9.2.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN 2
15/17 9.2.2017 Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
14/17 9.2.2017 Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
13/17 2.2.2017 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
12/17 2.2.2017 Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12
11/17 2.2.2017 Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
10/17 2.2.2017 Opinia dotycząca zmiany w planie finansowym w układzie zadaniowym NCN na rok 2017 oraz na 2 kolejne lata
9/17 12.1.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
8/17 12.1.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
7/17 12.1.2017 Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach SONATA BIS 6, MAESTRO 8 i HARMONIA 8
6/17 12.1.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI AMR
5/17 12.1.2017 Zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) w ramach sieci JPI Urban Future
4/17 12.1.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ 3
3/17 12.1.2017 Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12
2/17 12.1.2017 Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w konkursie POLONEZ 3
1/17 12.1.2017 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12