Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz. U. z 2014, poz. 782 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

DataTytułPobierz
10 grudnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 listopada 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 października 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 września 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lipca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 maja 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8-9 kwietnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 marca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 lutego 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 stycznia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
16 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 listopada 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 października 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10-11 września 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lipca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 maja 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 kwietnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 marca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
12 grudnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 listopada 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 października 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 września 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 lipca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 czerwca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 maja 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 kwietnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 marca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 lutego 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
14 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 listopada 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
18 października 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 września 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
5 lipca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 czerwca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 maja 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 kwietnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 - 9 marca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lutego 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 - 13 stycznia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Protokół z posiedzenia Rady NCN 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
108/1418.12.2014Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
107/1411.12.2014Zasady etyczne ekspertów oceniających wnioski w konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
106/1411.12.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
105/1411.12.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
104/1411.12.2014Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN
103/1411.12.2014Warunki konkursu ETIUDA 3 na stypendia doktorskie
102/1411.12.2014Warunki konkursu FUGA 4 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
101/1411.12.2014Warunki przeprowadzania konkursu SYMFONIA 3
100/1411.12.2014Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2015
99/1426.11.2014Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
98/1413.11.2014Zatwierdzenie opinii Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych dotycząca rekomendacji wniosku do finansowania w konkursie „SONATA 6”, ogłoszonym w dniu 16 września 2013 r.
97/1413.11.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
96/1413.11.2014Wprowadzenie zmian w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy NCN
95/1413.11.2014Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2014
94/146.11.2014Zmiana uchwały w sprawie wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „SONATA BIS 4”, „MAESTRO 6” i „HARMONIA 6”
93/144.11.2014Zmiana uchwały dotyczącej wyboru członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
92/149.10.2014Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
91/149.10.2014Opinia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce dotycząca rekomendacji wniosku do finansowania w konkursie „PRELUDIUM 6”
90/149.10.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life”
89/149.10.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
88/149.10.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
87/149.10.2014Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej
86/149.10.2014Wprowadzenie zmian w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy NCN
85/149.10.2014Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
84/149.10.2014Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
83/149.10.2014Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
82/149.10.2014Wskazanie członków Rady NCN w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
81/149.10.2014Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „SONATA BIS 4”„MAESTRO 6” i „HARMONIA 6”
80/149.10.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursach NCN „MAESTRO 6”, „HARMONIA 6”, SONATA BIS 4”
79/1426.09.2014Wybór członków Zespołów Ekspertów w dziale Nauk o Życiu do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „MAESTRO 6” i „HARMONIA 6”
78/1411.09.2014Opinia Rady NCN dotycząca rekomendacji do finansowania wniosku złożonego w konkursie „SYMFONIA 1”
77/1411.09.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
76/1411.09.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
75/1411.09.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
74/1411.09.2014Zmiana zakresu danych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi
73/1411.09.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu Infect-ERA
72/1411.09.2014Opinia dotycząca Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce
71/1411.09.2014Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r. z późn. zm.
70/1411.09.2014Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 8”
69/1411.09.2014Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 8”
68/1411.09.2014Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 8”
67/1411.09.2014Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotycząca określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
66/1411.09.2014Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN w układzie zadaniowym na rok 2014 oraz dwa kolejne lata
65/1411.09.2014Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie „BEETHOVEN” na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
64/1425.08.2014Wprowadzenie zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7, ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 r.
63/1425.08.2014Wprowadzenie zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7, ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 r.
62/147.08.2014Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 54/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. do oceny wniosków w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7
61/1421.07.2014Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
60/1410.07.2014W sprawie rekomendacji do finansowania wniosku o finansowanie projektu badawczego złożonego w konkursie MAESTRO 5
59/1410.07.2014Opinia Rady Narodowego Centrum Nauki dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki
58/1410.07.2014Opinia Rady Narodowego Centrum Nauki dotycząca oceny raportów rocznych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki
57/1410.07.2014Opinia Rady Narodowego Centrum Nauki dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki
56/1410.07.2014Zmiana zakresu danych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi
55/1410.07.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7
54/1410.07.2014Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7
53/1411.06.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu CHIST-ERA
52/1411.06.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
51/1411.06.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
50/1411.06.2014Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r.
49/1411.06.2014Warunki konkursu „SONATA BIS 4”
48/1411.06.2014Warunki konkursu „HARMONIA 6”
47/1411.06.2014Warunki konkursu „MAESTRO 6”
46/1411.06.2014Zatwierdzenie opinii Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN dotycząca rekomendacji wniosku do finansowania ze środków NCN
45/1422.5.2014Wprowadzenie zmian w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „TANGO 1”
44/1418.5.2014Wskazanie członka Rady NCN do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN
43/1415.5.2014Zmiana uchwały Rady NCN nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
42/1415.05.2014Zatwierdzenie opinii Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Komisji Nauk o Życiu Rady NCN dotycząca rekomendacji wniosku do finansowania w konkursie „SYMFONIA 1”, ogłoszonym w dniu 15 listopada 2012 r.
41/1415.05.2014Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2014
40/1415.05.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
39/1415.05.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
38/1415.05.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
37/144.05.2014Wprowadzenia zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach „ETIUDA 2” i „FUGA 3”
36/144.05.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie „FUGA 3” ogłoszonym w dniu 16 grudnia 2013 r.
35/144.05.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie „ETIUDA 2” ogłoszonym w dniu 16 grudnia 2013 r.
34/1417.04.2014Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „TANGO 1”, ogłoszonym przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 r.
33/1417.04.2014Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 28/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. do oceny wniosków złożonych w konkursach „ETIUDA 2” i „FUGA 3” ogłoszonych przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 r.
32/1417.04.2014Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 6”, „PRELUDIUM 6”, „SONATA 6”
31/149.04.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
30/149.04.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
29/149.04.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
28/149.04.2014Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursach „ETIUDA 2” oraz „FUGA 3” ogłoszonych przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 r.
27/149.04.2014Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 2” ogłoszonym przez NCN w dniu 16 grudnia 2014 r.
26/1426.02.2014Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 6”, „PRELUDIUM 6”, „SONATA 6”
25/1413.03.2014Zatwierdzenie opinii Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych Rady NCN dotyczącej rekomendacji wniosku do finansowania w konkursie „FUGA 2”, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
24/1413.03.2014Zatwierdzenie opinii Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN dotycząca rekomendacji wniosków do finansowania w konkursach „HARMONIA 4” i „MAESTRO 4”, ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2012 r.
23/1413.03.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
22/1413.03.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu BiodivERsA
21/1413.03.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konsorcjum HERA JRP
20/1413.03.2014Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 7”
19/1413.03.2014Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 7”
18/1413.03.2014Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 7”
17/1413.03.2014Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r.
16/1413.03.2014Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
15/1413.03.2014Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez p.o. Zastępcy Dyrektora NCN
14/1413.03.2014Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
13/1413.03.2014Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2014
12/1413.03.2014Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
11/1413.03.2014Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2013
10/1418.02.2014Zatwierdzenie opinii Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN dotycząca rekomendacji wniosków do finansowania w konkursie „FUGA 2”, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012
9/1413.02.2014Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 6”, „PRELUDIUM 6”, „SONATA 6”
8/1413.02.2014Opinia Rady NCN dotycząca zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu badawczego habilitacyjnego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
7/1413.02.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
6/1413.02.2014Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
5/1413.02.2014Zmiana w Regulaminie przyznawania Nagrody NCN dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe
4/1413.02.2014Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN „OPUS 6”, „PRELUDIUM 6”, „SONATA 6”, ogłoszonych w dniu 16 września 2013 r.
3/143.02.2014Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 6”, „PRELUDIUM 6”, „SONATA 6”
2/1422.01.2014Wprowadzenie zmiany do uchwały Rady NCN nr 96/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
1/1410.01.2014Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 6”, „PRELUDIUM 6” i „SONATA 6” ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2013 r.