Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz. U. z 2014, poz. 782 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

DataTytułPobierz
10 grudnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 listopada 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 października 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 września 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lipca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 maja 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8-9 kwietnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 marca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 lutego 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 stycznia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
16 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 listopada 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 października 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10-11 września 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lipca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 maja 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 kwietnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 marca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
12 grudnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 listopada 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 października 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 września 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 lipca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 czerwca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 maja 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 kwietnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 marca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 lutego 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
14 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 listopada 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
18 października 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 września 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
5 lipca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 czerwca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 maja 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 kwietnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 - 9 marca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lutego 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 - 13 stycznia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Protokół z posiedzenia Rady NCN 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
107/1214.12.2012Komisja Odwoławcza Rady NCN
106/1213.12.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
105/1213.12.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
104/1213.12.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
103/1214.12.2012Tworzenie i działanie Korpusu Ekspertów NCN
102/1213.12.2012Wprowadzenie zmian do dokumentu określającego „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów NCN”
101/1213.12.2012Określenie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju
100/1213.12.2012Warunki konkursu „ETIUDA 1” na stypendia doktorskie
99/1213.12.2012Warunki konkursu „FUGA 2” na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
98/1213.12.2012Warunki konkursu „HARMONIA 4”
97/1213.12.2012Warunki konkursu „MAESTRO 4”
96/1213.12.2012Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych przyjętym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm.
95/1213.12.2012Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2013
94/1220.11.2012Zgłoszenie kandydatur do komitetów naukowych Science Europe
93/1220.11.2012Opinia Rady NCN dotycząca zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2012
92/1216.11.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie organizowanym przez NCNw ramach Inicjatywy Wspólnego Programowania: Dziedzictwo Kulturowe (Joint Programing Initatitive: Cultural Heritage – JPI CH)
91/1216.11.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „HARMONIA 3” „MAESTRO 3”
90/128.11.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
89/128.11.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
88/128.11.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu Infect-ERA
87/128.11.2012Warunki przeprowadzania konkursu „SYMFONIA 1”
86/128.11.2012Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych przyjętym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm.
85/128.11.2012Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotycząca określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
84/1218.10.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
83/1218.10.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
82/1218.10.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
81/1218.10.2012Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
80/1218.10.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „Genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe czynniki ryzyka” organizowanym przez NCN w ramach Wspólnego Planowania JPND
79/1218.10.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „HARMONIA 3” ogłoszonym w dniu 15 czerwca 2012 r.
78/1218.10.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „MAESTRO 3” ogłoszonym w dniu 15 czerwca 2012 r.
77/1212.10.2012Zgłoszenie kandydatur do komitetów naukowych Science Europe
76/1212.10.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
75/1212.10.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „HARMONIA 3”
74/1212.10.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „MAESTRO 3”
73/1213.09.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
72/1213.09.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
71/1213.09.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
70/1213.09.2012Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA BIS 2”
69/1213.09.2012Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 4”
68/1213.09.2012Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 4”
67/1213.09.2012Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 4”
66/1213.09.2012Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
65/1227.08.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SONATA BIS” ogłoszonym w dniu 15 marca 2012 r. wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 60/2012 z dnia 5 lipca 2012 r.
64/1227.08.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkurach „OPUS” „PRELUDIUM”, „SONATA” ogłoszonych w dniu 15 marca 2012 r. wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 59/2012 z dnia 5 lipca 2012
63/1219.07.2012Zmiana uchwały Rady NCN nr 55/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. dotyczącej oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
62/1219.07.2012Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN wielostronnej umowy o współpracy pomiędzy partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum NORFACE
61/125.07.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
60/125.07.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „Sonata Bis” ogłoszonym w dniu 15 marca 2012 r.
59/125.07.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „Opus”, „Preludium”, „Sonata” ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 r.
58/125.07.2012Wybór Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz Nauk Ścisłych i Technicznych
57/125.07.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN „Opus”, „Preludium”, „Sonata”, Sonata Bis” ogłoszonych w dniu 15 marca 2012 r.
56/1214.06.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
55/1214.06.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
54/1214.06.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
53/1214.06.2012Warunki przeprowadzania konkursu „HARMONIA 3”
52/1214.06.2012Warunki przeprowadzania konkursu „MAESTRO 3”
51/1214.06.2012Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
50/1214.06.2012Zmiana uchwały nr 5/11 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
49/1211.06.2012Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA-BIS ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 r.
48/1228.05.2012Określenia Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych w konkursie „PER ASPERA AD ASTRA”
47/1228.05.2012Warunki przeprowadzania konkursu „PER ASPERA AD ASTRA”
46/1210.05.2012Określenie zasad tworzenia i działania Korpusu Ekspertów NCN
45/1210.05.2012Wprowadzenie zmian do dokumentu określającego „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów NCN”
44/1210.05.2012Opinia Rady NCN dotycząca przedłużenia czasu trwania międzynarodowego projektu badawczego niewspółfinansowanego w dziale Nauk o Życiu oraz zwiększenia środków finansowych na jego realizację
43/1210.05.2012Otwarcie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
42/1210.05.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
41/1210.05.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
40/1227.04.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „HARMONIA” i konkursie „MAESTRO” ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r. wybranego przez Radę NCN uchwałą nr 29/2012 oraz 30/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
39/1220.04.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 29/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „HARMONIA” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.
38/1212.04.2012Opinia Rady NCN dotycząca zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu badawczego habilitacyjnego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
37/1212.04.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych i promotorskich, w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
36/1212.04.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
35/1212.04.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
34/1212.04.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
33/1212.04.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie „STAŻE PODOKTORSKIE NCN” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2011 r.
32/1212.04.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „HARMONIA” ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2011 r.
31/1212.04.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „MAESTRO” ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2011 r.
30/1212.04.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „MAESTRO” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 grudnia 2011 r.
29/1212.04.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „HARMONIA” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.
28/1212.04.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie „STAŻE PODOKTORSKIE NCN” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.
27/128.03.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
26/128.03.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN w dziale Nauk o Życiu
25/128.03.2012Opinia Rady NCN dotycząca zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
24/128.03.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
23/128.03.2012Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2011 r.
22/128.03.2012Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA BIS”
21/128.03.2012Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA”
20/128.03.2012Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM”
19/128.03.2012Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS”
18/128.03.2012Wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
17/128.03.2012Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez zastępców Dyrektora NCN
16/128.03.2012Ocena merytoryczna wykonania zadań przez Dyrektora NCN
15/128.03.2012Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2012
14/128.03.2012Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za pierwszy rok obrotowy
13/128.03.2012Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2011
12/1228.02.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 4/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2011
11/1228.02.2012Wybór Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
10/129.02.2012Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 4/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2011
09/129.02.2012Opinia Rady NCN dotycząca zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
08/129.02.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
07/129.02.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
06/129.02.2012Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
05/129.02.2012Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN: „Opus”, „Preludium” „Sonata” ogłoszonych w dniu 15 września 2011 r.
04/1212.01.2012Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2011 r.
03/1212.01.2012Wybór przewodniczących Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2011 r.
02/1212.01.2012Wprowadzenie zmian do dokumentu określającego „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów NCN”
01/1212.01.2012Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN