Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz. U. z 2014, poz. 782 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

DataTytułPobierz
10 grudnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 listopada 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 października 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 września 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lipca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 maja 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8-9 kwietnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 marca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 lutego 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 stycznia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
16 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 listopada 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 października 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10-11 września 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lipca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 maja 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 kwietnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 marca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
12 grudnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 listopada 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 października 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 września 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 lipca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 czerwca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 maja 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 kwietnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 marca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 lutego 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
14 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 listopada 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
18 października 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 września 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
5 lipca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 czerwca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 maja 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 kwietnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 - 9 marca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lutego 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 - 13 stycznia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Protokół z posiedzenia Rady NCN 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
106/1530.12.2015Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2016
105/1510.12.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
104/1510.12.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
103/1510.12.2015Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konsorcjum ERA-CAPS
102/1510.12.2015Ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konsorcjum NORFACE
101/1510.12.2015Określenie projektów badawczych, które podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu
100/1510.12.2015 Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
99/1510.12.2015Warunki przeprowadzania II konkursu TANGO (TANGO 2) na wsparcie praktyczne wykorzystania badań podstawowych.
98/1510.12.2015Wprowadznie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
97/1510.12.2015 Warunki konkursu ETIUDA 4 na stypendia doktorskie
96/1510.12.2015Warunki przeprowadzania konkursu FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
95/1510.12.2015 Warunki przeprowadzania konkursu SYMFONIA 4
94/1519.11.2015Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2016
93/1519.11.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
92/156.11.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
91/156.11.2015Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN w układzie zadaniowym na rok 2015 i 2 kolejne lata
90/1530.10.2015Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
89/158.10.2015Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
88/158.10.2015Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczychw ramach programu Infect-ERA
87/158.10.2015Wybory członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach SONATA BIS 5, MAESTRO 7 i HARMONIA 7
86/158.10.2015Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5
85/158.10.2015Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9
84/158.10.2015Określenie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN
83/1510.09.2015Opinia oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
82/1510.09.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
81/1510.09.2015Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
80/1510.09.2015Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu CHIST-ERA
79/1510.09.2015Opinia dotycząca finansowania doktorantów
78/1510.09.2015Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
77/1510.09.2015Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
76/1510.09.2015Warunki przeprowadzania konkursu SONATA 10
75/1510.09.2015Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 10
74/1510.09.2015Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 10
73/1510.09.2015Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2015
72/1519.08.2015Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9
71/153.08.2015Stanowisko w sprawie kwot wydatków przewidzianych przez Ministra Finansów na Naukę w 2016 r.
70/159.07.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych
69/159.07.2015Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych projektów międzynarodowych
68/159.07.2015Ocena raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
67/159.07.2015Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN
66/159.07.2015Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN
65/1511.6.2015Zmiany w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN
64/1511.6.2015Zmiany w składzie Komisji Odwoławcza Rady NCN
63/1511.6.2015Opina Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych
62/1511.6.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
61/1511.6.2015Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
60/1511.6.2015Komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
59/1511.6.2015Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
58/1511.6.2015Warunki konkursu HARMONIA 7
57/1511.6.2015Warunki konkursu SONATA BIS 5
56/1511.6.2015Warunki konkursu MAESTRO 7
55/1511.6.2015Warunki konkursu POLONEZ 1
54/1511.6.2015Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich
53/1513.05.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
52/1513.05.2015Zastosowania regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
51/1513.05.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
50/154.05.2015Wysokości środków finansowych przeznaczonych na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie FUGA 4
49/154.05.2015 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 3
48/1524.04.2015Wprowadzenie zmian w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 4
47/1524.04.2015Wprowadzenie zmian w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 3 ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2014 r.
46/159.04.2015Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
45/159.04.2015Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu Smart Urban Futures
44/159.04.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
43/159.04.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
42/159.04.2015Zmiany w Regulaminie przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki
41/159.04.2015Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
40/159.04.2015Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
39/159.04.2015Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
38/159.04.2015Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN
37/159.04.2015Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursach ETIUDA 3
36/159.04.2015Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 4
35/159.04.2015Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SYMFONIA 3
34/1530.03.2015Zastosowanie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8
33/1523.03.2015Określenie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej
32/1512.03.2015Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu M-ERA.NET 2
31/1512.03.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
30/1512.03.2015Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
29/1512.3.2015Warunki przeprowadzania konkursu SONATA 9
28/1512.3.2015Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 9
27/1512.3.2015Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 9
26/1512.3.2015Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN
25/1512.3.2015Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2015
24/1512.3.2015Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2014
23/1512.3.2015Opinia dotycząca sprawozdania finansowego
22/1523.02.2015Wybór przewodniczącej Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „BEETHOVEN”
21/1512.02.2015Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life”
20/1512.02.2015Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 8, SONATA 8, PRELUDIUM 8 ogłoszonych przez NCN 15 września 2014 r.
19/1512.02.2015Opinia dotycząca zmiany rocznego planu finansowego NCN na rok 2015
18/1512.02.2015Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
17/1512.02.2015Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
16/1512.02.2015Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
15/1512.02.2015Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8, ogłoszonych w dniu 15 września 2014 r.
14/1512.02.2015Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
13/1512.02.2015Przedstawienie kandydata na stanowisko Dyrektora NCN
12/155.02.2015Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę Narodowego Centrum Nauki do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 8, SONATA 8, PRELUDIUM 8 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2014 r.
11/1530.01.2015Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
10/1521.01.2015Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursie Narodowego Centrum Nauki „HARMONIA 6”
9/1520.01.2015Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
8/1520.01.2015Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich Narodowego Centrum Nauki oraz projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki
7/1515.01.2015Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursach NCN „HARMONIA 6”, SONATA BIS 4”
6/1515.01.2015Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
5/1515.01.2015Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
4/1515.01.2015Opinia dotycząca projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych
3/1515.01.2015Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8 ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2014 r.
2/1515.01.2015Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
1/1515.01.2015Powołanie Komisji Odwoławczej Rady NCN