Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2019, poz. 1384 
20.07.2018Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1668 
20.07.2018Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1669 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony)Dz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
16.12.201984/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
16.12.201983/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu 
13.12.201981/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN 
4.11.201971/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG 
16.09.201964/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów 
16.09.201962/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
9.09.201961/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) 
30.08.201959/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab 
26.07.201950/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
14.06.201945/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
3.06.201943/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3 
3.06.201942/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
14.05.201937/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3 
7.03.201919/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
9.01.20195/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN 
4.01.20192/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych 
4.01.20194/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze 
12.10.201855/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
20.09.201850/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze 
6.02.20189/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej 
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
14 listopada 2019 Posiedzenie Rady NCN 14 listopada 2019 r.  
10 października 2019 Posiedzenie Rady NCN 10 października 2019 r.  
12 września 2019 Posiedzenie Rady NCN 12 września 2019 r.  
4 lipca 2019 Posiedzenie Rady NCN 4 lipca 2019 r.  
13 czerwca 2019 Posiedzenie Rady NCN 13 czerwca 2019 r.  
15 maja 2019 Posiedzenie Rady NCN 15 maja 2019 r.  
18 kwietnia 2019 Posiedzenie Rady NCN 18 kwietnia 2019 r.  
14 marca 2019 Posiedzenie Rady NCN 14 marca 2019 r.  
14 lutego 2019 Posiedzenie Rady NCN 13-14 lutego 2019 r.  
10 stycznia 2019 Posiedzenie Rady NCN 9-10 stycznia 2019 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
17 grudnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 17 grudnia 2018 r.  
7-8 listopada 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 listopada 2018 r.  
10-11 października 2018 Posiedzenie Rady NCN 10-11 października 2018 r.  
5-6 wrzesnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 5-6 września 2018 r.  
4-5 lipca 2018 Posiedzenie Rady NCN 4-5 lipca 2018 r.  
7 czerwca 2018 Posiedzenie Rady NCN 7 czerwca 2018 r.  
10 maja 2018 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2018 r.  
12 kwietnia 2018 Posiedzenie Rady NCN 12 kwietnia 2018 r.  
8 marca 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 marca 2018 r.  
8 lutego 2018 Posiedzenie Rady NCN 8 lutego 2018 r.  
16-18 stycznia 2018 Posiedzenie Rady NCN 16-18 stycznia 2018 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
13-14 grudnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r.  
8-9 listopada 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.  
11-12 października 2017 Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.  
13-14 września 2017 Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r.  
5-6 lipca 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r.  
7-8 czerwca 2017 Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r.  
10-11 maja 2017 Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r.  
5-6 kwietnia 2017 Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r.  
8-9 marca 2017 Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r.  
8-9 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
2 lutego 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
11-12 stycznia 2017 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
15 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r..  
14 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r.  
7 grudnia 2016 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9-10 listopada 2016 Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r.  
12-13 października 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r.  
7-8 września 2016 Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r.  
6-7 lipca 2016 Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016 Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r.  
11-12 maja 2016 Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r.  
13-14 kwietnia 2016 Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016 Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r.  
10-11 lutego 2016 Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r.  
12-14 stycznia 2016 Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r.  
Data posiedzenia Informacja z posiedzenia Pobierz protokół
8 grudnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 listopada 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
13 października 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
8 września 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
30 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
9 czerwca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
12 maja 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
14 kwietnia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
4 marca 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 lutego 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
10 stycznia 2011 Protokół z posiedzenia Rady NCN  
15 grudnia 2010 Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r.  

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
145/1923.12.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 17, PRELUDIUM 17
144/1923.12.2019Zmiany w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursie GRIEG
143/1923.12.2019Opinia wytycznych do uzupełnienia formularza kwestii etycznych we wniosku o finansowanie projektu badawczego
142/1912.12.2019Opinia formularza kwestii etycznych we wniosku o finansowanie projektu badawczego
141/1912.12.2019Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
140/1912.12.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
139/1912.12.2019Ocena raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
138/1912.12.2019Zmiana w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów NCN
137/1912.12.2019Zmiana zasad przyznawania stypendiów naukowych NCN w ramach Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri
136/1912.12.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie GRIEG
135/1912.12.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu ALPHORN
134/1912.12.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania środków finansowych przyznanych na badania w ramach grantów NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
133/1912.12.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 8
132/1912.12.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 4
131/1912.12.2019Zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
130/1912.12.2019Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
129/1912.12.2019Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
128/1912.12.2019Zmiana warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu ETIUDA
127/1912.12.2019Warunki przeprowadzania konkursu SONATINA
126/1912.12.2019Zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
125/1912.12.2019Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzania trzeciej edycji konkursu Polskie Powroty
124/1912.12.2019Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2020
123/1928.11.2019Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach międzynarodowego konkursu w obszarze Solar-Driven Chemistry
122/1921.11.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
121/1920.11.2019Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
120/1914.11.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
119/1914.11.2019Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
118/1914.11.2019Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu ETIUDA
117/1914.11.2019Kandydat na członka Komitetu Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
116/1914.11.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPND Call 2020
115/1914.11.2019Zmiana warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze
114/1914.11.2019Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie MOZART
113/1914.11.2019Opinia dotycząca projektu planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2020
112/1912.11.2019Zamknięcie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
111/1912.11.2019Zmiana w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 11, SONATA BIS 9
110/1931.10.2019Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
109/1925.10.2019Zmiana w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 11, SONATA BIS 9
108/1914.10.2019Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
107/1910.10.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN Nauki MAESTRO 11, SONATA BIS 9
106/1910.10.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie UWERTURA 4
105/1910.10.2019Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI-EC-AMR 2019
104/1910.10.2019Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 3
103/1910.10.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 9
102/1910.10.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 11
101/1910.10.2019Opnia dotycząca zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2019
100/1918.9.2019Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
99/1912.9.2019Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
98/1912.9.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
97/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA 15
96/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 18
95/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 18
94/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 1
93/1912.9.2019Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
92/1912.9.2019Zaopiniowanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Narodowym Centrum Nauki
91/1912.9.2019Zmiany warunków przeprowadzania konkursu OPUS
90/1912.9.2019Zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
89/1912.9.2019Zmiany w zasadach Wspólnego przedsięwzięcia NCBR oraz NCN TANGO 4
88/192.9.2019Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO
87/1925.7.2019Dyscypliny lub grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy NCN
86/1925.7.2019Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 17, PRELUDIUM 17
85/1919.7.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie IdeaLab
84/194.7.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 17, PRELUDIUM 17
83/194.7.2019Zmiana Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 3
82/194.7.2019Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
81/194.7.2019Warunki przeprowadzania konkursu SONATA
80/194.7.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 17, PRELUDIUM 17
79/194.7.2019Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2019
78/1928.6.2019Zgoda na rozporządzenie przez Dyrektora NCN majątkiem Centrum w celu wykonania robót budowlanych w siedzibie NCN
77/1919.6.2019Kandydatury do tzw. Mission Boards Komisji Europejskiej w programie Horyzont Europa
76/1913.6.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 3
75/1913.6.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
74/1913.6.2019Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
73/1913.6.2019Zmiany składu Komisji konkursowej do spraw konkursów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
72/1913.6.2019Przyznanie nagrody rocznej Głównemu Księgowemu NCN
71/1913.6.2019Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
70/1913.6.2019Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
69/1913.6.2019Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie IDEALAB „Postępowanie w obliczu zagrożeń” na przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze finansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
68/1913.6.2019Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
67/1913.6.2019Zaopiniowanie zasad Wspólnego Przedsięwzięcia NCBiR oraz NCN o nazwie TANGO 4
66/1913.6.2019Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze
65/1913.6.2019Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
64/1913.6.2019Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA
63/1913.6.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży w zagranicznych zespołach naukowych w ramach konkursu UWERTURA 4
62/1913.6.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacjęprojektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 9
61/1913.6.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 11
60/1913.6.2019Zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
59/1923.5.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
58/1915.5.2019 Zmiana warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu UWERTURA
57/1915.5.2019Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
56/1915.5.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
55/1915.5.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków, skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
54/1915.5.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
53/1918.4.2019Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
52/1918.4.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
51/1918.4.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3
50/1918.4.2019Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
49/1918.4.2019Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu UWERTURA
48/1918.4.2019Warunki przeprowadzania konkursu SONATA BIS
47/1918.4.2019Warunki przeprowadzania konkursu MAESTRO
46/1918.4.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, wobec którego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz Dyrektora NCN
45/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
44/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
43/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 7
42/1918.4.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie UWERTURA 3
41/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 3
40/1918.4.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3
39/1918.4.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 7
38/1918.4.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 3
37/1918.4.2019Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2019 oraz na 2 kolejne lata
36/1914.3.2019Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
34/1914.3.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
33/1914.3.2019Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
32/1914.3.2019Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze
31/1914.3.2019Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
30/1914.3.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 17
29/1914.3.2019Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
28/1914.3.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 17
27/1914.3.2019Warunki przeprowadzania konkursu OPUS
26/1914.3.2019Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
25/1914.3.2019Określenie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
24/1914.3.2019Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
23/1914.3.2019Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
22/1914.3.2019Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Dyrektora NCN majątkiem Centrum w celu wykonania robót budowlanych w siedzibie NCN
21/1914.3.2019Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki za rok 2018
20/1914.3.2019Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2018
19/1914.2.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
18/1914.2.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
17/1914.2.2019Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
16/1914.2.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu BEETHOVEN LIFE 1
15/1914.2.2019Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2019
14/1914.2.2019Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki
13/1914.2.2019Przedstawienie kandydata na stanowisko Dyrektora NCN
12/1928.1.2019Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
11/1924.1.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14
10/1917.1.2019Wybór Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
9/1910.1.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14
8/1910.1.2019Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
7/1910.1.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
6/1910.1.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2
5/1910.1.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
4/1910.1.2019Wysokość wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 2
3/1910.1.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie sieci JPI Urban Europe
2/1910.1.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA
1/1910.1.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14